Pentru Dieceza de Timișoara sâmbătă, 11 noiembrie 2023 s-a derulat un moment deosebit, deoarece doi tineri candidați, Ovidiu Virag din Satu Iosif, filială a Parohiei Ciacova și Branko Marian Duma din Lupac, absolvenţi ai Facultăţii de Teologie din München – das Herzogliche Georgianum – au fost hirotoniţi întru diacon, aflându-se astfel la prima treaptă a slujirii bisericești. Sf. Liturghie pontificală și hirotonirea au fost celebrate la ora 11.00 în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala Romano-Catolică de Timișoara în prezența unei numeroase asistențe de E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, împreună cu preoții sosiți din Dieceză dar și din străinătate, respectiv din Croația și Germania.

În cuvântul său introductiv Episcopul Diecezan i-a salutat cu multă căldură în special pe colegii celor doi candidați sosiți din seminariile din Fulda, München, respectiv din Budapesta, unde cei doi tineri își continuă acum studiile.
Hirotonirea a început cu prezentarea candidaților în fața Episcopului Diecezan. „Să se apropie cei care doresc să fie sfințiți diaconi: Branko Duma, parohia Lupac, Ovidiu Virag, Satu Iosif, parohia Ciacova. Presfințite Părinte Episcop, Sfânta Maica Biserică vă roagă să-i sfințiți pe acești frați ai noștri pentru misiunea de diacon. După răspunsurile poporului creștin și după părerea superiorilor mărturisesc că au fost găsiți vrednici“ – a proclamat Pr. Nikola Lauš, director al Cancelariei Episcopale în cadrul ritualului.
În omilia sa Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan le-a vorbit candidaților despre misiunea și obligațiile diaconului: „Întăriți prin harul Sf. Duh îl vor ajuta pe episcop și pe preoți în slujirea Cuvântului, a altarului și aproapelui, făcându-se slujitorii tuturor. Devenind miniștri ai altarului vor vesti Evanghelia, vor pregăti Sfânta Jertfă și vor oferi credincioșilor Trupul și Sângele Domnului. Din mandatul episcopului vor avea misiunea să-i îndemne atât pe credincioși cât și pe cei necredincioși și să-i instruiască în învățătura sfântă, să conducă rugăciunile publice ale credincioșilor, să administreze Botezul, să asiste și să binecuvânteze căsătoriile, să ducă Sfântul Viatic la muribunzi, să celebreze riturile înmormântării. Vor sluji aproapelui în numele episcopului sau al parohului. În toate acestea cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să se comporte astfel, încât să îi vedeți în ei pe adevărații ucenici ai Aceluia, care nu a venit ca să fie slujit ci să slujească. Vouă, fraților care veți fi hirotoniți ca diaconi, Domnul v-a dat exemplu pentru că așa cum a făcut El, să faceți și voi. Să slujiți cu bucurie oamenilor, ca lui Dumnezeu, împlinind din toată inima voința Domnului.“
În continuare candidații și-au exprimat în public și în mod solemn intențiile prin care doresc să pășească în slujirea Bisericii, necondiționat și permanent, din dragoste față de Dumnezeu și spre folosul poporului lui Dumnezeu, răspunzând de fiecare dată: „Vreau!“ – dovedind astfel în faţa clerului și a comunităţii că sunt conştienți de angajamentele pe care şi le asumă odată cu accederea în prima treaptă a Preoţiei. În final, îngenunchiați în faţa E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, candidații a depus promisiunea de ascultare și respect față de păstorul Diecezei. „Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine“ au fost fost cuvintele rostite de Episcop.

Litania tuturor sfinţilor, timp în care candidații au stat prosternați la pământ, ca semn al umilinței și dăruirii totale înaintea lui Dumnezeu, a fost cântată de Róbert Bajkai-Fábián, organistul Domului Sf. Gheorghe, împreună cu membrii corului „Exultate“. La orgă a mai cântat prof. Simona Mustețiu. După impunerea mâinilor și rugăciunea episcopului, de invocare a Duhului Sfânt, cei doi diaconi au fost îmbrăcați cu veşmintele caracteristice: alba, stola așezată diagonal și dalmatica, fiind ajutați de către Pr. Dorin Gyula Filip, paroh de Ciacova, Pr. Gheorghe Patașan, paroh de Lupac și Pr. Ioan Cădărean, paroh de Lipova. Îngenunchind din nou în fața Episcopului Diecezan, noii diaconi au primit din mâinile acestuia Evangheliarul.
În continuarea Sf. Liturghii cei doi diaconi au slujit la altar și au distribuit Sf. Împărtăşanie.
La finalul Sf. Liturghii, înainte de a împărți celor prezenți binecuvântarea apostolică, Părintele Episcop le-a mulțumit tuturor acelora care s-au rugat pentru tinerii diaconi, pentru preoți și pentru întreaga Dieceză, în mod special celor care au sosit de la distanțe mai mari.
După Sf. Liturghie a urmat o agapă pentru cei prezenți, la sediul Ordinariatului Episcopal.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara