În perioada 18-25 ianuarie 2020 s-a desfășurat la nivel național Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor. Cu acest prilej Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan a participat la mai multe celebrări ecumenice, dintre care amintim:
Duminică, 19 ianuarie în biserica reformată din Timișoara-Cetate (Piața Sf. Maria) a avut loc o celebrare ecumenică. În data de 21 ianuarie în biserica parohială romano-catolică „Imaculata Concepțiune” din Caransebeș, a avut loc de asemenea o întâlnire de rugăciune pentru unitatea creștinilor. La acest eveniment au fost prezenți: PS. Lucian Mic, episcop ortodox român al Caransebeșului, alături de numeroși preoți ortodocși. De asemenea la invitația pr. paroh Marin Matieș, au luat parte preoții romano catolici din Decanatul de Severin și din Reșița, rev. Gáll Zoltán, pastorul comunității reformate din Caransebeș, cu sediul în Lugoj, rev. Walter Sinn, pastorul evanghelic-luteran din Semlac (Arad) responsabil pentru comunitățile luterane germane din Banat (Liebling, Reșița, Lugoj, Steierdorf), numeroși credincioși catolici, ortodocși și oaspeți din Reșița. Celebratul momentului de rugăciune a fost Preasfinția Sa Iosif Csaba Pál, iar predica a fost rostită de PS. Lucian Mic episcop ortodox al Caransebeșului. Au participat corul parohiei Caransebeș, condus de Sr. Lidia Fechetă FCJM, la orgă a înterpretând domnul profesor Cristian Roșoagă din Reșița, însoțit fiind de către alți trei soliști.
De asemenea, părintele episcop Iosif Csaba Pál a fost prezent și la Reșița în ultima zi din Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, de unde redacția noastră a primit o relatare legată de această săptămână. Redăm în continuare această mărturie:
„Este prima săptămâna ecumenică la care am participat de la început până la sfârşit. În mine s-au ridicat trei întrebări:
Doresc cu adevărat unitatea cu Bisericile surori în Cristos?
Unitatea în Cristos cu celelalte Biserici surori în Cristos este importantă, pentru că Isus a spus: „Ca toți să fie una!” El nu ne vrea dezbinaţi, nu doreşte să-l judecăm pe aproapele, mai ales în baza credinţei pe care o are. El ne vrea UNA, precum si Sfânta Treime este UNA. Deci UNITATEA este un lucru sfânt, deoarece vine de la Dumnezeu.
Cu ce am pornit de la săptămâna ecumenică?
De la săptămâna ecumenică am plecat cu bucuria de a fi participat la slujbele de la Bisericile surori în Cristos, am fost curioasă să vad cum decurge o slujba şi în alte confesiuni. Am descoperit că în multe părţi ne asemănăm, mai mult decât ne diferenţiem, ceea ce a alungat anumite tensiuni personale generate de faptul că nu eram deschisă spre a vedea dincolo de faptul că celălalt este prea diferit, din punct de vedere religios,fără a-i fi dat măcar şansa să îi deschid poarta bisericii, ca să vad cu adevărat cum este credinţa lui. În ceea ce priveşte diferenţele, consider că suntem pe drumul cel bun, am curajul să cred că într-adevăr putem forma UNITATEA pe care Cristos şi-o doreşte atât de mult pentru noi.
Cum voi face unitatea cu ceilalți creștini de alte confesiuni,pe viitor?
UNITATEA cu ceilalţi creştini de alte confesiuni o voi realiza prin crearea de raporturi de prietenie, bună înţelegere şi ospitalitate.
Mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest timp de har petrecut împreună cu toţi credincioşii care au participat la Octava de Rugăciune Ecumenică 2020.” D. A.