În zilele de 11 și 12 iunie a.c., comunitatea romano-catolică din Vinga a sărbătorit hramul bisericii parohiale, sfințită acum 130 de ani în cinstea Preasfintei Treimi. Sărbătoarea a cuprins mai multe programe religioase și culturale.
Sâmbătă, 11 iunie 2022 a avut loc la sediul Uniunii Bulgare din Banat, filiala Vinga, un simpozion științific dedicat aniversării a 130 de ani de la sfințirea bisericii parohiale, manifestare la care au participat vorbitori din Bulgaria, Croația și România. Moderatorul evenimentului a fost vicepreședintele consiliului județean Arad, dr. Doru Sinaci. Expunerile au tratat teme privitoare la Ciprovți, inima catolică a Bulgariei, statuia sfintei Fecioare Maria de la Deva, strâns legată de trecerea și stabilirea temporară a bulgarior romano-catolici în această zonă, familia Pejačević – constructori și făuritori ai spațiilor sacre, mănăstirile medievale latine de pe valea Mureșului, vechiul drum al sării, biografiile preoților actualei biserici parohiale din Vinga și destinul unuia dintre ei: Pr. Venceslau Havlik, martir pentru credință în vremea comunismului, prezentarea sub titlul „Vederi în unghi opus“ a altarului principal al bisericii din Vinga și a altarelor secundare, a întregii înzestrări cu obiecte de cult, dar și descrierea orgii Wegenstein a aceluiași lăcaș de cult. Biografiile preoților-parohi ai actualului lăcaș de cult au fost reconstituite și prezentate în baza documentelor aflate în Arhiva Diecezană a Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara, dar și în baza unor mărturii ale unor localnici din Vinga, de către arhivistul diecezan dr. Claudiu Călin. Comunicările au fost cuprinse într-un volum comun, redactat în bulgară, română și croată și tipărit cu această ocazie.
La finalul manifestării au fost prezentate daruri din partea primarului din Ciprovți pentru primarul și comunitatea din Vinga, respectiv din Asenovo pentru toți vinganii. De asemenea au fost lansate două lucrări editate în acest an la editura Waldpress din Timișoara sub egida Uniunii Bulgarilor din Banat: Perku Romanov, Fránci Drágjinov žr., „Nárudni pesmi. Prebráni ud banátsžija-balgarći folklor ud Vinga“ și Boris Groškva (Gabriel Cociuba), „Vinga – Stári pošténsć kártiči“, prima conținând cântece și texte folclorice din Vinga, iar cea de-a doua povestiri și crâmpeie din memoria Vingăi, scrise în dialectul bulgar vorbit în localitate (cu un cuvânt de salut din partea Pr. Peter Dermendzjin, fiu al comunei Vinga, azi la Ingolstadt). Manifestarea a fost încadrată muzical de un cvartet de coarde profesionist.
Începând de la ora 17.00 a avut loc o Sfântă Liturghie solemnă, în biserica parohială, la care au participat numeroși preoți din Dieceza de Timișoara, împreună cu preoții greco-catolici din jurul Vingăi. Celebrantul principal a fost Pr. Demeter Salman, paroh de Nădlac, în concelebrare cu Pr. Ioan Chișărău, paroh greco-catolic în Timișoara și Pr. Piry Radulov, paroh de Vinga. Au predicat: Pr. Damian Kalapiš, paroh de Arad-Grădiște (în lb. bulgară), P. Martin Gál SDS, călugăr salvatorian din Timișoara (în lb. maghiară) și Pr. dr. Davor Lucacela, paroh de Orșova (în lb. română). Cadrul muzical al Liturghiei a fost asigurat de Corul din Vinga, alături de oaspeții din Croația, mai precis Ansamblul Kod Tamburica Velimirovac din Našice, acolo unde a activat în veacul al XIX-lea eruditul franciscan originar din Vinga, P. Eusebius Fermendžin OFM. Același ansamblu a participat în seara acestei prime zile de hram, alături de ansamblul-gazdă, la un frumos program cultural.
În Duminica Preasfintei Treimi, 12 iunie 2022, ansamblurile de muzică și dans popular prezente au creat o atmosferă de festival în centrul localității. Îmbrăcați în frumoasele costume populare croite și lucrate cu grijă, copiii, tinerii și toți cei care își respectă tradițiile, au defilat, au cântat și au dansat în mijlocul străzii, acompaniați de muzicieni la fel de pregătiți. Spectatorii au putut urmări câteva dansuri din repertoriul diferitelor grupuri bulgărești și românești din România și Bulgaria, ai ansamblului de dansuri germane din Banat și a celui croat din Našiče, Croația. La paradă a fost prezentă și unitatea de pompieri voluntari Vinga, cu vechiul lor steag, cu reprezentarea sf. Florian și cu o autospecială de epocă, tractată de cai, pentru stins incendii. După parada dansului și a portului popular, toți cei prezenți au intrat în biserică ca să participe la Sf. Liturghie de hram celebrată de Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan de Timișoara. Au concelebrat Pr. Piry Radulov, parohul comunității din Vinga, Pr. Csaba Miklós, paroh de Mailat, Pr. Sebastian Mirciov, paroh de Dudeștii Vechi, Pr. Petru Velciov, paroh emerit și Pr. Matei Kalapiš, paroh emerit. Animator cântece a fost Ansamblul Kod Tamburica Velimirovac împreună cu corul bisericii din Vinga. Festivitatea organizată cu prilejul jubileului a 130 de ani de la consacrarea bisericii a fost onorată de prezența d-nei Ilyana Yotova, vicepreședinte al Republicii Bulgare, care a fost însoțită de Excelența Sa Radko Todorov Vlaykov ambasadorul acestei țări la București, dl. Gheorghe Nacov, deputat ales pe lista Uniunii Bulgare din Banat și Consul Onorific al Bulgariei la Timișoara, dl. Ioan Negrei primarul orașului Vinga și dl. Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.
În omilia sa rostită în cadrul Sf. Liturghii Episcopul Diecezei de Timișoara a spus: – „Preasfânta Treime este o viață în iubire, este o viață în unitate și în diversitate. Și astfel este sursa păcii. Când Isus a coborât pe pământ, a adus cu El această viață. Și el așteaptă ca această viață să se realizeze și între copiii lui Dumnezeu, adică între noi. Dar nu numai așteaptă, ci ne ajută în această direcție, să trăim și noi o viață trinitară, să avem relații trinitare.“
La sfârșitul Sf. Liturghii au luat cuvântul dl. Gheorghe Nacov, deputat pentru minoritatea bulgară, care i-a salutat pe înalții oaspeți. În cuvântarea sa d-na vicepreședinte Ilyana Yotova s-a adresat în primul rând membrilor comunității din Vinga exprimându-și bucuria de a participa împreună cu ei la hramul jubiliar, totodată i-a mulțumit Episcopului Diecezan pentru sprijinul acordat comunității bulgare din Vinga și asigurarea păstrarea identității naționale și religioase a acesteia.
După sărbătoarea bisericii cei prezenți s-au deplasat în curtea lăcașului de cult, unde a fost realizat un monument în memoria preoților parohi care au slujit în această comunitate începând din 1741 și până în prezent. Succesiunea parohilor – lista – a fost realizată împreună cu Arhiva Diecezană a Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara. Ritul de binecuvântare a fost oficiat de Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan, asistat de parohul locului și de preoții și ministranții prezenți.

Birou de presă al Episcopiei de Timișoara