Sărbătoarea Luminii și a Vieții Consacrate a învăluit și comunitatea Romano-Catolică din Oravița, acolo unde aceasta a fost trăită cu o solemnitate aparte. Celebrarea Euharistică a fost îmbogățită de unele momente și gesturi mai deosebite și semnificative, cum ar fi: procesiunea inițială, prin care Surorile de Caritate din această comunitate s-au prezentat în fața Domnului cu propriile candele, pentru a a cere Bunului Dumnezeu să nu le lipsească niciodată undelemnul iubirii; prezentarea motivației acestor sărbători de către părintele paroh al acestei comunități, pr. Daniel Dumitru: o mai bună cunoaștere a vieții consacrate la nivelul întregii Biserici precum și pentru a încuraja persoanele consacrate să continue reflecția și discernământul privind identitatea și misiunea lor în Biserică și în lume.
A urmat momentul predicii în care pr. Daniel a ajutat întreaga comunitate să guste un pic mai mult frumusețea și esența vieții consacrate, precum și cea a vieții creștine: toți suntem atrași atunci când întâlnim preoți și persoane consacrate care trăiesc cu bucurie și coerență în curăție, în sărăcie și în ascultare… și ne tulburăm atunci când nu întâlnim astfel de mărturii. Fiecare, în puterea Botezului și a propriei vocații, este chemat să trăiască și să dea mărturie despre măreția lui Dumnezeu și despre lumina primită de la El.
Apoi a sosit momentul ofertoriului, prin care cu ajutorul unor simboluri (lumânare – viața consacrată ca far pentru cel care este dezorientat în largul mării, flacără pentru cel care umblă în întuneric, santinelă pentru cel care nu vede o ieşire în viaţă; ostii – omul poartă în sine și o altă foame: foamea de viață, de iubire, de veșnicie. Viața consacrată – mărturie vie că Isus ne dăruiește această hrană, mai mult, este El însuși pâinea vieții; Regula de viață – o formă profetică de a trăi Evanghelia; un șorț – munca celor consacrați rămâne ca piatră de temelie pentru un prezent și un viitor mai plin de dragoste, mai puțin egoist, mai uman, mai creștin; tămâie – acolo unde sunt persoane consacrate există rugăciune neîncetată, există bucurie) s-au prezentat în fața bunului Dumnezeu, dorințele și năzuințele cele mai nobile ce animă viețile tuturor celor consacrați.
Momentul concluziv l-a reprezentat prezentarea unui montaj, la finalul sf.Liturghii, prin care s-a făcut cunoscută istoria și importanța Zilei Mondiale a Vieții Consacrate precum și o scurtă istorie a Congregației Surorilor de Caritate ale Sf. Ioana Antida, comunitate prezentă și în Oravița  din 2017.
Totul spre mai marea slavă a lui Dumnezeu și spre bucuria și edificarea în credință a celor ce îl iubesc și slujesc pe El!!!
Sora Tereza Hortolomei