Citatul din titlu – trei cuvinte de îndemn foarte expresive, în limba latină – constituie totodată titlul volumului omagial publicat cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani a Excelenței Sale Martin Roos, episcop emerit de Timișoara. Redactorii acestui volum sunt Pr. dr. Dávid Diósi, profesor universitar, decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, vicerector al Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia și Pr. drd. László Bakó, paroh de Iratoșu și cadru didactic universitar, cartea fiind publicată la Editura Jel din Budapesta. Volumul, care conține cuvinte de salut din partea a cinci episcopi și trei canonici, cincizeci și unu de studii academice, două laudatio bibligrafice și o listă bibliografică aproape completă a operelor sărbătoritului, a fost prezentat de către cei doi redactori, luni, 17 octombrie a.c. cu ocazia zilei de naștere a episcopului emerit, sărbătorit la Maria Radna. Mai întâi, de la ora 11.00, Excelența Sa Martin Roos, a celebrat o Sf. Liturghie de mulțumire în bazilică, unde a fost salutat și felicitat de către Excelența Sa László Böcskei, episcop diecezan de Oradea, Excelența Sa Endre Gyulay, episcop emerit de Szeged-Csanád și de către Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara, episcopilor alăturându-li-se Pr. István András, rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba Iulia, un grup numeros de preoți sosiți din Diecezele de Szeged-Csanád, Oradea și Timișoara, precum și de rude, seminariști, prieteni, persoane consacrate, angajații Ordinariatului episcopal și credincioși.
La începutul Sf. Liturghii, Excelența Sa Iosif Csaba Pál, l-a salutat în trei limbi pe episcopul emerit și pe cei prezenți, și și-a exprimat recunoștința pentru tot ceea ce predecesorul său a făcut pentru această Dieceză, inclusiv pentru anii când actualul păstor era paroh de Reșița, fiind sprijinit de episcopul diecezan de atunci, respectiv mai înainte de cancelarul Martin Roos.
În omilia sa, în limba germană, Msgr. Johann Dirschl, vicar general l-a felicitat pe Excelența Sa Martin Roos cu poemul Gedichte zum 80 Geburtstag scris de Egon Eisenmann. Excelența Sa László Böcskei, episcop de Oradea s-a adresat celor prezenți în limbile maghiară și română și, după cum a menționat, nu și-a așternut gândurile pe hârtie, deoarece nu s-a pregătit cu un text redactat în prealabil, ci a dorit să împărtășească preoților și credincioșilor câteva dintre amintirile și experiențe personale, de viață și de credință, trăite împreună.
„Astăzi sărbătorim un episcop care a fost credincios în slujba Domnului și care a jucat un rol important în slujirea Diecezei de Timișoara. Cunoaștem ceea ce a trăit până acum: o viață bogată, frumoasă, rotundă. Excelența Sa József Tamás, episcopul auxiliar emerit de Alba Iulia, a spus la prima mea Sf. Liturghie, celebrată după hirotonire: viața ta preoțească să fie rotundă. Cred, că și viața episcopului Martin Roos a fost rotundă. O viață bogată, plină de satisfacţii, care ne învață, ne îndrumă. Îi doresc Părintelui Episcop ca să accepte ceea ce îi rezervă viitorul cu aceeași credință și bucurie cu care în deceniile care au trecut a știut să accepte ceea ce Dumnezeu i-a încredințat și ceea ce s-a străduit să îndeplinească cu fidelitate. Dumnezeu să-l binecuvânteze, să-i dea putere, bucuria slujirii și oameni buni în jurul lui“, a spus în omilia sa Episcopul de Oradea.
Înainte de binecuvântarea finală celebrantul principal le-a mulțumit tuturor celor prezenți pentru gândurile bune cu cuvintele psalmistului: „Numărul zilelor anilor noştri ajunge la şaptezeci, iar pentru cei în putere, la optzeci“. Totodată, episcopul emerit, adresându-se seminariștilor, și-a amintit cu bucurie și recunoștință de perioada petrecută în seminarul teologic, unde, după cum a menționat, educația și cunoștințele acumulate i-au fost decisive în viață. De aceea, a constituit un prilej de bucurie prezența la Sf. Liturghie a doi dintre conducătorii Institutului Teologic din Alba Iulia: rectorul Pr. Dr. István András și vicerectorul Pr. Dr. Dávid Diósi, respectiv cea a doi studenți teologi ai Diecezei de Timișoara.
Lansarea volumului omagial, menționată în introducere, a avut loc în cadrul festivității care a urmat după Sf. Liturghie, în sala de conferințe a mănăstirii Maria-Radna. Pentru început, Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara și Excelența Sa László Böcskei, episcop diecezan de Oradea, au formulat cuvinte de laudă, referitoare la activitatea științifică, pastorală și administrativă a episcopului emerit.
– „V-am adus un cadou. Un cadou, care sperăm, că va fi aproape de inima Excelenței Voastre: un volum omagial cu caracter științific. Această carte este o felicitare din partea unei comunități imersate în lumea științei pentru o persoană care este considerată un învățător, un coleg și un partener în domeniul cercetării. Fără un spirit tânăr nu se poate face cercetare semnificativă. Spiritul tineresc al Părintelui Episcop, angajamentul și cunoștințele sale impresionante, rigoarea și sârguința sa științifică inspiratoare, opera sa, care se îmbogățește în ciuda vârstei sale, sunt exemplare. Scribe, doce, praedicaScrie, învață, predică! Acestea au fost cuvintele de îndemn adresate de episcopul Maurus, împreună cu abatele Atanasius, lui Gerhard, ulterior episcop și martir, care se afla în vizită la Pécs – se poare citi în Legenda major a Sf. Gerhard. Cât timp vă mai puteți dedica lucrului, dragă Părinte Episcop, Scribe, doce, praedica – Scrie, învață, predică! – și-a încheiat discursul Pr. vicerector Dr. Dávid Diósi, unul dintre editorii volumului. În continuare, Pr. László Bakó, paroh de Iratoșu a vorbit despre insignele episcopale ale păstorului Martin Roos, ale căror fotografii se regăsesc, prelucrate artistic pe coperta cărții.
În încheierea festivității, Excelența Sa Martin Roos a spus – neștiind absolut nimic despre această supriză – că este mândru de cei care au lucrat împreună cu el: „Nu am considerat că sunt un ierarh, mai degrabă un om simplu și un prieten. Poate un prieten mai în vârstă, dar care a ajutat mereu unde a putut. Atunci când mi se cerea un sfat, îmi spuneam părerea, uneori poate mai accentuat, dar întotdeauna cu bună intenție. Aș dori să rămân alături de voi atâta timp cât Dumnezeu îmi va îngădui. Așadar, cu inima recunoscătoare, voi studia acest volum și vă voi spune părerea! – și-a încheiat discursul Excelența Sa Martin Roos.

* * *

Pentru a creiona portretul Excelenței Sale Martin Roos trebuie să amintim și de calitățile sale umane și de afecțiunea sa pentru meleagurile natale, pentru Banat. Deja de mai multe decenii, episcopul emerit lucrează la o serie de volume bine documentate despre istoria Diecezei de Cenad, cu numeroase note de subsol. A studiat surse edite și inedite atât din interiorul, cât și din afara granițelor Diecezei, a prelucrat fiecare document pe care l-a găsit, a descifrat și a pus pe hârtie mesajele vechilor pietre funerare din cimitirele episcopiei noastre și s-a folosit de toate sursele pentru a transmite ceea ce a descoperit, generațiilor viitoare. Eforturile depuse în vederea perfecționării abilităților sale lingvistice, astfel încât să li se poată adresa credincioșilor în limbile lor materne la Sf. Liturghii și în viața de zi cu zi, sunt, de asemenea, demne de apreciere. Iar prietenia sa cu Diecezele-surori de Szeged-Csanád și Becicherecul Mare/ Zrenjanin este o mărturie vie a legăturilor bazate pe sentimentele de apartenență la aceiași credință, aceiași istorie și la aceleași meleaguri comune. Episcopul emerit dr. h.c. Martin Roos se caracterizează prin rigurozitate și muncă neobosită, ceea ce stârnește respect și recunoaștere în rândul credincioșilor și a colaboratorilor săi apropiați, cu toții cerând binecuvântarea lui Dumnezeu pentru viața și activitatea sa și de aici înainte.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara