Marți, 8 noiembrie, preoții din Decanatele de Timișoara, Cenad și Deta au participat la o ședință decanală organizată în parohia Buziaș de către parohul local, părintele Szilárd Vodila.
Întâlnirea a început cu o Sfântă Liturghie celebrată de vicarul general Msgr. Johann Dirschl, împreună cu preoții din cele trei decanate. În cadrul Sfintei Liturghii, dr. Endre Kiss, spiritualul Seminarului Teologic Romano-Catolic din Alba-Iulia, profesor de teologie, conferențiar la Universitatea Babeș-Bolyai, care a fost invitat pentru a ține o prelegere preoților prezenți, a rostit și predica. Pr. Kiss a vorbit despre importanța realității vieții cotidiene, a activității zilnice a fiecăruia dintre noi, în cadrul căreia fiecare trebuie să avem îndatoririle noastre proprii, pe care trebuie să le îndeplinim cu demnitate, în spiritul și lumina lecturii zilei din sf. Scriptură.
După Sfânta Liturghie, a început prelegerea, cu participarea Episcopului Diecezan, Iosif Csaba Pál. Părintele spiritual Dr. Endre Kiss le-a vorbit celor prezenți pe tema spiritualității preoțești diecezane și a încercat să accentueze importanța spiritualității preoțești.
Prezentarea vorbitorului a fost structurată în trei părți: Dieceza, Spiritualitatea și Preoția – el legând ulterior aceste trei părți pentru a oferi o idee despre ceea ce ar trebui să fie spiritualitatea preotului din dieceza de astăzi. „Documentele sinodale vorbesc, de asemenea, despre spiritualitatea preoțească, iar prima dată când am întâlnit termenul de spiritualitate preoțească diecezană a fost cu Papa Francisc.“
Pr. Endre Kiss a vorbit despre cei patru piloni care sunt importanți în spiritualitatea preoțească diecezană: apropierea de Dumnezeu, apropierea de Episcop, apropierea de Dieceză și apropierea de credincioși. Despre aceasta vorbește decretul al Conciliului Vatican II, Optatam Totius. El a subliniat importanța constituirii și existenței unei comunități preoțești, care să îi întărească pe preoți în vocația lor. De asemenea, a subliniat importanța spiritului misionar al preoților de astăzi, a trezirii acestui spirit în ei înșiși și a nu fi nepăsători în credință, ci mai degrabă a fi exigenți în viața lor preoțească, pentru că „o bună colaborare preoțească este ceea ce face ca Dieceza să funcționeze. Preoții de astăzi trebuie să fie conștienți că trebuie întărită o fraternitate bazată pe sfințenie, nu o viață bazată pe propria voință.“
La finalul prezentării au avut loc și alte discuții de ordin pastoral și administrativ, iar întâlnirea s-a încheiat cu rugăciunea Îngerului Domnului.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara