În zilele de 5, 6 și 7 martie a.c. au loc ședințe arhidiaconale în Dieceză. La toate cele trei întâlniri este prezent și Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop dicezan. Tema ședințelor este „Spovada și îndrumarea spirituală”, prelegerea fiind ținută de Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar pastoral.
În data de 5 martie preoții din Arhidiaconatul de Timiș s-au întâlnit în Parohia Romano-Catolică Timișoara VII. Freidorf. Ședința a început la ora 10.00 cu Sf. Liturghie celebrată în limba română, maghiară și germană în biserica parohială de Pr. Adalbert Jäger, canonic, decan de Cenad, paroh de Timișoara VI Fratelia. „Această Sf. Liturghie o celebrăm pentru preoții și credincioșii celor trei decanate ale acestui arhidiaconat, dar și pentru preotul paroh și membrii comunității din Freidorf”, a spus în cuvântul său introductiv Pr. Adalbert Jäger.
Legat de versetele Evangheliei citite în cadrul Sf. Liturghii (Mt 18,21-35), în omilia sa Pr. Dorin Gyula Filip, canonic, decan de Timișoara și Deta, paroh de Ciacova a menționat: „Dorința de a ierta ține întotdeauna de o atitudine creștină. Când îl iert pe celălalt, eu însumi mă ușurez, sunt eliberat de jignirea pe care mi-a provocat-o cealaltă persoană. Iertarea rămâne întotdeauna un efort constant, o provocare constantă.”
În cadrul prelegerii sale, pentru început, Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar pastoral a vorbit despre confruntarea cu păcatul, anume: negarea și ignorarea păcatului, agresivitatea, compensarea, proiecția și scrupulozitatea. „În Noul Testament Isus cheamă oamenii la convertire și la eliberare de păcate, chiar și atunci, când a fost numit în multe cazuri prietenul păcătoșilor. Pentru noi este evident că Dumnezeu a dorit să ne ofere Sacramentul Reconcilierii. Pasajul cel mai evident se află în Evanghelia după Sf. Ioan: «Aşa cum m-a trimis Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi». Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: «Primiţi pe Duhul Sfânt! Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; cărora le veţi ţine, vor fi ţinute» (cf. Ioan 20, 21-23). Pentru noi este evident că stăm în slujba reconcilierii. Este o slujire de multe ori grea, ne întâlnim cu câteva situații mai provocatoare, dar este o sarcină pe care nu putem să o delegăm nimănui. Este datoria noastră ca preot”, a subliniat vorbitorul, care a continuat cu istoria sacramentului Spovezii și a încheiat cu aspecte pastorale.
Miercuri, 6 martie preoții din Arhidiaconatul de Mureș vor fi găzduiți de Parohia Romano-Catolică Arad-Șega. Întâlnirea va începe la ora 10.00. Preoții din Arhidiaconatul Montan se vor întâlni joi, 7 martie la ora 10.00 în Parohia Romano-Catolică din Caransebeș.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara