Duminică 24 noiembrie a.c., la orele serii a fost celebrat hramul bisericii parohiale Sf. Ecaterina din Timişoara I. Cetate. Existența acestei parohii din cartierul Cetate – însă cu un alt sfânt ocrotitor – este atestată de documente istorice încă în anul 1333, alte biserici, mai vechi, fiind atestate în acest areal al urbei, chiar și cu ceva timp mai devreme. După eliberarea oraşului Timişoara de sub ocupaţia otomană, în anul 1716, parohia a fost reînfiinţată.
Actuala biserică a fost sfinţită în anul 1889 în cinstea Sf. Ecaterina din Alexandria, ea fiind urmașa a alte două lăcașe de cult creștine, cu rădăcini istorice încă din Evul Mediu.
Cu ocazia hramului aniversar, de 130 de ani, la invitaţia Msgr. Johann Dirschl, vicar general și paroh al locului, Sf. Liturghie solemnă a fost celebrată de către E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, în prezenţa mai multor preoţi diecezani și a unui grup numeros de credincioşi, care au ocupat toate băncile bisericii. În omilia rostită de pr. Mates Dirschl, paroh de Aradu Nou, părintele a citat părţi din Legenda Aurea, referitoare la viaţa şi martiriul Sf. Ecaterina din Alexandria, o prinţesă, fecioară creştină, care şi-a apărat credinţa până la sfârşitul vieţii şi este venerată ca fiind unul dintre cei 14 sfinţi mari ajutători în necazuri. Numai cei convinşi îi pot convinge pe ceilalţi, iar Sf. Ecaterina ne este un exemplu demn de urmat, chiar şi pentru credincioşii creştini de astăzi – a spus pr. Mates Dirschl. Partea muzicală a Sf. Liturghii a fost susţinută de corul bisericii, condus de organistul Denis Moldovan.