Mulți au așteptat această zi. Excelența Sa Martin Roos episcop emerit de Timișoara plănuia de mai mulți ani organizarea unei expoziții jubiliare. Preasfințitul a redactat și o broșură în mai multe limbi despre istoria localității Cenad, care are menirea să aducă mai aproape de credincioși fosta reședință episcopală și figura Sfântului Gerhard. Iar Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan a sperat până în ultimul moment că Sf. Liturghie jubiliară o va putea celebra împreună cu episcopii celorlalte două dieceze surori, Excelența Sa László Kiss-Rigó, episcop de Szeged-Csanád și Excelența Sa Német László SVD, episcop de Becicherecul Mare, în prezența a numeroși preoți și pelerini, la altarul bisericii din Cenad care este de fapt sarcofagul de piatră, în care o vreme au odihnit rămăşiţele pământeşti ale primului nostru episcop.
A sosit și ziua jubileului: 24 septembrie, sărbătoarea Sf. Gerhard, aniversarea a 990 de ani de la întemeierea vechii Dieceze de Cenad. Deoarece în anul 1030 Analele de la Bratislava menţionează consacrarea lui Gerard ca episcop, acesta este considerat practic actul de naştere al vechii dieceze. Întemeietorul ei a fost Sfântul Ştefan, primul rege creştin al Ungariei, rege care îl va numi pe Gerhard, călugăr benedictin și educatorul prinţului moştenitor Emeric/ Imre, în anul 1030, în demnitatea de episcop al nou întemeiatei episcopii.
Însă credincioșii de pe teritoriul mult-încercatei Dieceze de Cenad, în acest an, au putut să sărbătorească împreună doar prin gând și rugăciune. Acum nu năvălirea tătarilor, stăpânirea otomană, granițele stabilite în urma războiului mondial sau puterea ateistă a împiedicat pelerinajul și evenimentele jubiliare de mare anvergură, ci coronavirusul, un virus invizibil pentru ochiul uman, dar cu mod de răspândire foarte rapidă. Mai precis nu virusul, ci comportamentul responsabil pentru a preveni răspândirea acestuia, prin care laici și preoți se străduiesc să-i protejeze pe cei din jur. Astfel, în ciuda faptului că organizatorii, conducătorii diecezei noastre nu așa au dorit să serbeze ziua de 24 septembrie, cuvintele Excelenței Sale Iosif Csaba Pál și al Pr. Adalbert Jäger, canonic, paroh al Parohiei din Timișoara VI Fratelia au transmis credincioșilor prezenți speranță și încurajare izvorâtă din credința profundă în dragostea și milostivirea lui Dumnezeu.
Este important, că nu ne-am strâns aici tulburați sufletește, ci am venit să sărbătorim. Sărbătorim faptul, că aici a trăit un sfânt, care și-a început activitatea acum 990 de ani, în urmele căruia pășim și noi azi. Astăzi, noi suntem generația care se uită cu recunoștință la trecut, la sfinții și la mai marii săi, pentru a putea merge mai departe cu speranță. Pe toți cei care nu au putut veni astăzi, îi purtăm în inimile noastre, și astfel putem fi uniți în credință. Sf. Gerhard nu este o personalitate a trecutului. El trăiește și azi printre noi, transmițând iubirea lui Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu, generațiilor de astăzi. Și astăzi avem nevoie de oameni cu spirit misionar, asemenea Sf. Gerhard“ – a spus Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan.
În omilia sa rostită în limba română și germană, Pr. Adalbert Jäger, paroh al Parohiei din Timișoara VI Fratelia a subliniat:
Deși măreața zi de azi nu este comemorată în Calendarul Bisericii Universale, noi urmașii de drept ai Sf. Gerhard, îl comemorăm și îl cinstim ca pe un martir al nostru și ca pe o persoană demnă de toată lauda în cer și de urmat pe pământ. Sfântul Gerhard a fost un om plin de credință. Credința lui a fost un exemplu pentru toți oamenii încreștinați în vremea lui. Și ce fel de credință avea Sf. Gerhard? Nu o credință teoretică, nu o credință a vorbelor, dar o credință a faptelor, o credința pe care o mărturisește cu sângele său. Ne-am adunat astăzi și ne vom aduna anual aici la mormântul lui pentru a mărturisi această credință, și pentru a ne exprima dorința de a trăi și pe mai departe în această credință, de a transmite copiilor și nepoților, generațiilor viitoare acest dar prețios pentru că, doar în puterea acestei credințe creștine putem accepta confruntarea cu greutățile timpurilor noastre și doar în acest fel putem asigura un viitor diecezei noastre.“
Partea muzicală a Sf. Liturghii a fost susținută de Kercsó Béla cantor al comunității din Cenad, precum și de Emil Dumitresc, cantor al bisericii Millennium din Timișoara-Fabric, Norbert Dumitresc, cantor al bisericii parohiale din Timișoara-Iosefin, Mihai Dumtresc și Csilla Dumitresc.
La sfârșitul Sf. Liturghii, Pr. Tamás Bene, parohul comunității locale a mulțumit episcopului diecezan și confraților în preoție prezenți pentru sărbătoarea comună și pentru tot sprijinul acordat cu ocazia lucrărilor de construcție a noii clădiri parohiale respectiv în organizarea sărbătorii Sf. Gerhard. Totodată parohul a invitat pe toată lumea la celebrarea binecuvântării parohiei nou construite. După cum a menționat pr. Paroh, noua clădire este în primul rând casa comunității, având ca rol primordial găzduirea grupurilor de credincioși, deoarece ei sunt acele pietre vii, care contribuie la clădirea Bisericii. Sărbătoarea Sfântului Gerhard s-a încheiat cu o agapă în curtea parohiei.