Străvechea dieceză romano-catolică de Cenad a fost întemeiată în anul 1030 prin Sfântul Ştefan, rege al Ungariei, avându-l ca prim episcop pe Sfântul Gerard, călugăr benedictin din Murano, Veneția. După primul război mondial, în anul 1930 a fost înfiinţată Dieceza de Timişoara, ca succesoare pe teritoriul românesc a străvechii Episcopii de Cenad. Sâmbătă, 23 septembrie 2023 la ora 18.00 în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala romano-catolică din Timişoara Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan a celebrat o Vesperă Pontificală în cinstea Sfântului Gerard, care a reunit Capitlul Catedral cu ocazia Solemnităţii Sfântului ocrotitor şi prim episcop al Diecezei.
– „Astăzi, în această celebrare, și mâine, în cadrul pelerinajului diecezan la Cenad ne amintim de Sf. Gerhard, primul episcop martir al Diecezei de Cenad și patronul Diecezei noastre. Sf. Gerhard a vestit Cuvântul lui Dumnezeu pe aceste meleaguri. Să ne gândim că nici atunci nu au fost vremuri ușoare, dar cu perseveranța sa și cu harul lui Dumnezeu Sf. Gerhard a reușit să răspândească învățătura lui Isus. Nu doar a apărat credința, ci a făcut-o să și crească, datorită exemplului lui de viață” – a spus în cuvântul lui introductiv Episcopul Diecezan.
La vesperă a participat o parte din membrii Capitlului Catedral și câțiva preoți diecezani. În timpul vesperei, relicvariul în formă de cruce, dăruit Catedralei romano-catolice din Timișoara de către Patriarhul Veneției la 24 februarie 2005, a fost așezat pe altarul lateral dedicat Sfântului Gerhard.
În rugăciunea de încheiere Episcopul Diecezan a spus: „Te rugăm Doamne, ca sfântul martir Gerhard să fie pentru noi mereu un mijlocitor puternic la Tine, ca să păstrăm cu tărie și să mărturisim prin faptele noastre credința pe care el a predicat-o prin cuvânt și a pecetluit-o cu sângele său.
Cadrul muzical al celebrării a fost asigurat de dl. Róbert Bajkai-Fábián, organistul Catedralei.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara