În data de 30 decembrie a.c., cu prilejul sărbătorii Sf. Familii, Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara, a celebrat în Domul Sf. Gheorghe, catedrala romano-catolică din Timișoara, începând cu ora 18.00, o Sf. Liturghie pontificală, la care au participat familiile membre ale mișcărilor ecleziale din Dieceza de Timișoara. La Sf. Liturghie au concelebrat Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal pentru pastorație, Pr. Macedon Valentin Hiticaș, parohul comunității Preasf. Treime din Reșița-Govândari, responsabil diecezan pentru pastorația familiilor și Pr. Zoltán Toman, care activează în prezent la Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun. De asemenea au slujit Mihály Kiss, diacon permanent din Arad, precum și diaconii Ovidiu Virag din Satu Iosif, filială a Parohiei Ciacova și Branko Marian Duma din Lupac, care se pregătesc pentru Preoție. Cadrul muzical al Sf. Liturghii a fost asigurat de membrii mișcărilor ecleziale prezente.
„Mișcările ecleziale alcătuiesc, de fapt, o mare familie, așa cum formăm și noi, creștinii sosiți din diferitele comunități ale Diecezei noastre, o mare familie. Să cerem astăzi harul și binecuvântarea Bunului Dumnezeu pentru familii și pentru mișcări”, a spus în cuvântul său introductiv Episcopul Diecezan, care i-a salutat cu multă căldură pe cei prezenți, în special pe cei sosiți din Arad.
În omilia sa, Părintele Episcop a menționat: „Am citit în lectură: «Ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi». Să fiți fideli de carisma pe care ați primit-o și pe care ați acceptat-o. Ați primit-o în dar de la Dumnezeu. Creatorul nu v-ar fi dat această carismă, dacă în Biserică nu ar fi nevoie de aceasta. Poate că a fost un răspuns la căutarea voastră. Să fiți fideli de această carismă într-un mod creativ, fiindcă din iubirea lui Dumnezeu se naște creativitate. Voi sunteți primii misionari ai Bisericii, desigur, în unitate cu preoți și credincioși, și ajungeți la mulți oameni. Să mențineți unitatea între voi și între mișcări, pentru că fiecare carismă vine de la Duhul Sfânt. Cum am auzit în lectură, în scrisoarea Sf. Paul către coloseni: «Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertaţi-vă! Aşa cum v-a iertat Domnul, la fel [să vă iertaţi] şi voi!» Nu trebuie un îndemn mai puternic și mai clar decât acesta.”
La sfârșitul Sf. Liturghii trei membri ai mișcărilor au dat mărturie. După binecuvântarea finală Excelența Sa Iosif Csaba Pál i-a invitat pe membrii mișcărilor ecleziale la Ordinariatul Episcopal la o agapă frățească.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara