În ajunul serii Sfântului Nicolae, în 5 decembrie a.c., grupul de studenți “Jubilate” și Tineretul Maltez au organizat o serbare de Sfântul Nicolae pentru copii care provin din familii aflate în dificultate. Această seară a fost inițiată și dusă la bun sfârșit din inițiativa tinerilor, deoarece fiecare dintre ei știe prea bine cât e de plăcut să primești, dar chiar mult mai plăcut este să dăruiești. Evenimentul a avut loc la Centrul Diecezan de Tineret al Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara. Serbarea a început cu câteva cântece, jocuri, copii s-au familiarizat cu viața Sfântului, după care a venit și Sfântul Nicolae, prin chiar persoana Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, episcopul diecezan. După împărțirea cadourilor tinerii și-au exprimat gratitudinea față de păstorul episcopiei, care și-a făcut timp pentru copii, tineri și pentru familiile participante, dar mai ales că a acceptat invitația lor.