Cu ocazia sărbătorii Bunei Vestiri vineri, 25 martie, în cadrul Celebrării Penitențiale pe care o va celebra la ora 17.00 în Bazilica San Pietro, Sf. Părinte Papa Francisc va consacra întreaga lume, în special Rusia și Ucraina, Inimii Neprihănite a Mariei. Cu acest prilej Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan a cerut clerului Diecezei de Timișoara ca în această zi, în funcție de posibilități, după actul de căință a credincioșilor, din timpul Liturghiei, să se unească în suflet cu Sfântul Părinte rostind rugăciunea de consacrare, în care să ceară mijlocirea Maicii Domnului, Regina Păcii.

ACT DE CONSFINȚIRE LA INIMA NEPRIHĂNITĂ A MARIEI

O Marie, Maică a lui Dumnezeu și Mama noastră, la tine alergăm în acest ceas de încercare. Tu ești Mamă, ne iubești și ne cunoști: nimic din ceea ce avem pe suflet nu îți este ascuns. Maica milostivirii, de atâtea ori am experimentat gingășia ta plină de grijă, prezența ta care readuce pacea, pentru că tu ne conduci mereu spre Isus, Regele păcii.
Noi, însă, am pierdut calea păcii. Am uitat învățătura tragediilor secolului trecut, sacrificiul milioanelor de oameni căzuți în războaiele mondiale. Am încălcat angajamentele luate ca și Comunitate a Națiunilor și trădăm visurile de pace ale popoarelor și speranțele celor tineri. Ne-am îmbolnăvit de lăcomie, ne-am închis în interese naționaliste, ne-am lăsat secătuiți de indiferență și paralizați de egoism. Am preferat să-l ignorăm de Dumnezeu, să conviețuim cu falsitățile noastre, să hrănim agresivitatea, să suprimăm vieți și să acumulăm arme, uitând că suntem păzitori ai aproapelui nostru și ale aceleași case comune. Am distrus grădina Pământului prin război, am rănit, prin păcat, inima Tatălui nostru, care ne vrea frați și surori. Am devenit indiferenți față de toți și toate, în afară de noi înșine. De aceea, cu rușine spunem: iartă-ne, Doamne!
În mizeria păcatului, în truda și în fragilitatea noastră, în misterul nelegiuit al răului și al războiului, tu, Maică sfântă, ne amintești că Dumnezeu nu ne păsăsește, ci ne privește în continuare cu iubire, dornic să ne ierte și să ne ridice. Este El cel care ni te-a dăruit și a rânduit în Inima ta neprihănită un adăpost pentru Biserică și pentru omenire. Din bunătate dumnezeiască tu ești cu noi și ne conduci cu gingășie chiar și prin cotiturile cele mai strâmte ale istoriei.
La tine alergăm, așadar, bătând la ușa Inimii tale, noi fiii tăi preaiubiți, pe care tu neobosit îi cauți și-i chemi la convertire. În acest ceas întunecat, vino în ajutorul nostru și mângâie-ne. Repetă fiecăruia dintre noi: “Oare nu sunt eu Mama ta?”. Tu știi cum să desfaci încâlceala inimii noastre și să dezlegi nodurile timpului nostru. În tine ne punem din nou încrederea. Suntem siguri că tu nu disprețuiești cererile noastre și ne vii în ajutor, mai ales în momentele de încercare.
Așa ai făcut la Cana Galileii, când ai grăbit momentul intervenției lui Isus și ai făcut loc primului său semn în lume. Atunci când sărbătoarea se transformase în tristețe, tu i-ai spus: “Nu mai au vin” (In 2,3). Spune-o din nou lui Dumnezeu, o Mamă, pentru că astăzi am epuizat vinul speranței, a dispărut bucuria, s-a diluat fraternitatea. Am pierdut umanitatea, am distrus pacea. Am devenit capabili de orice fel de violență și distrugere. Avem nevoie imediată de intervenția ta maternă.
Primește, așadar, o Maică, această rugăminte a noastră.
Tu, steaua mării, nu ne lăsa să naufragiem în furtuna războiului.
Tu, arca noului legământ, inspiră proiecte și căi de împăcare.
Tu, “pământ al Cerului”, readu armonia lui Dumnezeu în lume.
Stinge ura, potolește răzbunarea, învață-ne iertarea.
Eliberează-ne de război, apără lumea de amenințarea nucleară.
Regina Rozariului, trezește în noi nevoia de a ne ruga și de a iubi.
Regina familiei omenești, arată popoarelor calea fraternității.
Regina păcii, dobândește lumii pacea.
Plânsul tău, o Marie, să înmoaie inimile noastre împietrite. Lacrimile tale, vărsate pentru noi, să facă să înflorească această vale, pe care ura noastră a secătuit-o. Iar atât timp cât zgomotul armelor nu tace, rugăciunea ta să ne dispună la pace. Mâinile tale de mamă să-i mângâie pe cei care suferă și care fug sub povara bombelor. Îmbrățișarea ta maternă să-i consoleze pe cei care sunt constrânși să-și lase casa și Patria. Inima ta îndurerată să facă să nască în noi compătimirea și să ne încurajeze să deschidem ușile și avem grijă de omenirea rănită și respinsă.
Sfântă Maică a lui Dumnezeu, pe când stăteai la poalele crucii, Isus, văzând pe ucenicul său alături de tine, ți-a spus: “Iată-l pe fiul tău” (In 19,26): în acest fel, ne-a încredințat ție pe fiecare dintre noi. Apoi, ucenicului, și fiecăruia dintre noi, a spus: “Iat-o pe mama ta” (v. 27). Mamă, dorim acum să te primim în viața și în istoria noastră. În acest moment, omenirea istovită și copleșită stă la picioarele crucii, împreună cu tine. Și are nevoie să se încredințeze ție, să se consfințească lui Cristos prin tine. Poporul ucrainean și poporul rus, care te venerează cu iubire, aleargă la tine, în timp ce inima ta bate pentru ei și pentru toate popoarele masacrate de război, de foamete, de nedreptate și de mizerie.
Noi, așadar, Maică a lui Dumnezeu și Mama noastră, încredințăm și consacrăm în mod solemn Inimii tale neprihănite pe noi înșine, Biserica și întreaga omenire, în chip deosebit Rusia și Ucraina. Primește acest act al nostru, ce-l săvârșim cu încredere și iubire, fă să înceteze războiul, dobândește lumii pacea. “Da”-ul izvorât din inima ta a deschis Principelui păcii porțile istoriei; avem încă încredere că, prin mijlocirea inimii tale, pacea se va înfăptui. Ție, așadar, îți consacrăm viitorul întregii familii umane, nevoile și așteptările popoarelor, neliniștile și speranțele lumii.
Prin mijlocirea ta să se reverse asupra Pământului Milostivirea divină, iar dulcele puls al păcii să ritmeze din nou zilele noastre. Femeie a „Da”-ului, asupra căreia s-a revărsat Duhul Sfânt, readu între noi armonia lui Dumnezeu. Astâmpără setea inimii noastre, tu care “speranței ești fântână pururi vie”. Tu care ai împletit omenirea cu Dumnezeu, fă din noi artizani ai comuniunii. Tu care ai umblat pe drumurile noastre, condu-ne pe cărările păcii. Amin.

Sursa: press.vatican.va