Sâmbătă 3 septembrie 2022 în basilica Maria Radna prin impunerea mâinilor, Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan de Timişoara va hirotoni întru diacon pe candidatul Rudolf Constantin Cocriș. Hirotonirea va avea loc în cadrul Sf. Liturghii pontificale care va începe la ora 11.00.