Fotografii: Sipos Enikő

Sâmbătă 6 iulie 2019, cu începere de la ora 11.00 a avut loc în Basilica Maria-Radna sfințirea a doi noi diaconi pentru Dieceza de Timișoara. Moment de o deosebită importanță atât pentru dieceză, cât și pentru tinerii candidați la treapta Preoției, sfințirea de diaconi are loc, de regulă în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala Diecezei de Timișoara. Dar, în această perioadă, datorită lucrărilor de renovare, celebrările mai importante au loc în diverse biserici ale Timișoarei sau ale episcopiei, Maria-Radna fiind unul dintre cele mai încărcate de semnificații și spiritualitate. Cei doi noi diaconi sunt Piry Radulov, din parohia Breștea și Ionuc Hojda din Sânmartinu Maghiar, filiala parohiei Otelec.

Liturghia pontificală și sfințirea au fost celebrate de E.S. Iosif Csaba Pál împreună cu preoții sosiți, în limbile română, maghiară, germană, bulgară și latină, în prezența unei foarte numeroase asistențe și a familiilor candidaților, alături de care s-au aflat numeroși prieteni, cunoștințe, colegi, dar și comunitățile parohiale de origine. Lor li s-au adăugat și grupuri de credincioși din parohiile unde cei doi noi diaconi și-au efectuat practica din anul IV de studii.

Lecturile au fost citite în limbile bulgară și maghiară, iar sf. Evanghelie a fost vestită în limba română, de către un diacon din Arhidieceza de Alba Iulia, coleg de studii al celor doi candidați bănățeni.

În predica sa, E.S. Iosif Csaba Pál le-a vorbit tinerilor care urmau a fi sfințiți, dar și tuturor celor prezenți, despre rolul diaconului în comunitate, despre munca sa întru slujirea și construirea comunității creștine, parohiale, locale. Diaconul, asemenea lui Cristos, nu este pentru a fi slujit, ci pentru a sluji. El poate vesti cuvântul Evangheliei, poate predica, boteza, înmormânta, poate chiar cununa, vestindu-l astfel pe Cristos în toate acțiunile sale.

Comentariul (explicarea) ritualului sfințirii diaconilor a fost prezentat de Pr. Nikola Lauš, canonic catedral, directorul cancelariei diecezane, părintele continuând și cu prezentarea candidaților în fața păstorului diecezei. 

Litania Tuturor Sfinților, în limba latină, moment de exprimare a umilinței și dăruirii totale a candidaților înaintea lui Dumnezeu, a fost cântată de organistul Domului sf. Gheorghe, dl. Róbert Bajkai-Fábián. Înveșmântarea celor doi diaconi a fost îndeplinită cu ajutorul parohilor lor, Pr. Josef Heinrich din Otelec și Pr. Novița Drăghia din Breștea, asistați de Pr. Nikola Lauš și de Pr. Bakó László, secretar episcopal.

Ambii diaconi sunt absolvenți ai Liceului Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum”, urmând a-și finaliza studiile teologice la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Alba Iulia (Seminarium Incarnatae Sapientiae). Astfel, cele două instituții formatoare au fost reprezentate la sfințire de d-na director Ileana Jakab, de directorul-adjunct, Pr. Zoltán Kocsik și de Pr. dr. Dávid Diosi, vice-rectorul seminatului din Alba Iulia.

Numeroșii credincioși catolici bulgari, în special copii, au fost îmbrăcați în frumosul lor port popular. Astfel, părintele episcop, care a administrat cu puțin timp înainte sacramentul sf. Mir în parohia bulgară din Timișoara, dar și în alte locuri, i-a invitat în față, în sanctual, la rugăciunea Tatăl nostru, pe toți cei miruiți în acest an, pentru ca împreună, de mână, să fie rostită în limbile română, bulgară, germană și maghiară această rugăciune de căpătâi a tuturor creștinilor.

La final, păstorul diecezei, înainte de a împărți celor prezenți binecuvântarea apostolică, a ținut să le mulțumească familiilor celor doi diaconi pentru educația dată, comunităților lor, parohilor actuali sau din trecut, școlilor, dar și tuturor acelora care i-au sprijinit pe drum sau le-au fost alături în această zi deosebită. 

După sf. Liturghie a urmat o frumoasă fotografie de grup, pe treptele bazilicii Maria-Radna, precum și o agapă pentru cei prezenți, în refectoriul mănăstirii și în info-centru, organizate cu sprijinul pr. Ion Cădărean, curatorul complexului monastic și al muzeului, administratorul centrului și al angajaților Bazilicii Maria-Radna.

Claudiu Călin