”Este, într-adevăr, frumoasă și de mare importanță chemarea tuturor acelora care, ajutându-i pe părinți în împlinirea îndatoririlor lor și acționând în numele comunității umane, își asumă sarcina educației în școli; această chemare necesită o înzestrare specială a minții și a inimii, o pregătire foarte atentă precum și o promptitudine continuă de a se reînnoi și de a se adapta.” (Gravissimum Educationis 5)

La inițiativa Comitetului European pentru Educația Catolică (CEEC) în ziua de 13 mai 2021 se sărbătorește prima oară Ziua Mondială a Educației Catolice. Conform propunerii, acest eveniment va avea loc în fiecare an, în ziua Înălțării Domnului.
Cu prilejul Zilei Mondial a Educației Catolice cadre didactice ai Liceului Romano-Catolic Gerhardinum ne-au răspuns la câteva întrebări cu privire la profesia lor.

– Ce v-a determinat să alegeți această profesie? Ați avut exemple?

Dolga Carla, profesor pentru învățământul primar: – Am ales profesia de învățătoare deoarece tot timpul mi-a plăcut să desfășor diferite activități cu copiii. De la grădiniță până la finalizarea studiilor superioare am avut bucuria să cunosc profesori minunați, profesori  care au influențat formarea mea profesională și personală.
Lovasz Karin, profesoară de limba și literatura română: –  Am simțit mereu ca a fi dascăl este mai mult decât o profesie, este o vocație, primită în dar de la Dumnezeu, la care am răspuns pozitiv, cu toată disponibilitatea. Odată cu darul, Dumnezeu mi-a dat și harurile necesare, iar în măsura în care am colaborat cu aceste haruri, am trăit sentimentul de împlinire umană și profesională.
Cosmina Iovanovici, profesoară de informatică și de matematică: – Parcursul profesional al fiecăruia dintre noi este o suprapunere de decizii personale, influențe exterioare și experiențe de viața. Plecând de la definiția clasică a termenului de „profesie”, aceea de „Ocupație, îndeletnicire cu caracter permanent…” aș spunecăîn cazul meu aceasta este în primul rând cea de „educator”, urmată de cea de „profesor” și mai apoi, dar nu în ultimul rând, în funcție de circumstanțe,cea de „informatician”. Fiecare dintre noi suntem „educatori”, prin modul în care ne comportăm, ne exprimăm și prin atitudinea pe care o insuflăm celor din jur. În cazul interacțiunii mele cu elevii influența este cu atât mai puternică cu cât ei se găsesc la vârsta maximelor trăiriemoționaleși sunt cei mai ușor de influențat, ceea ce implică o deosebită responsabilitate din partea mea în a-i îndrumaîn direcția valorilor etice și morale verticale. De asemenea sunt „profesor” ceea ce consider că este o altăfațetă a unei nobile meserii: spre deosebire de „profesionist”, „profesorul” trebuie săcunoascăîn profunzime atât domeniul profesional în care îșidesfășoară activitatea („științe, geografie, teologie”), dar și sădeținăîndemânarea de a transmite cunoștințeleși competențele către elevi în modul cel mai facil pentru a fi asimilat de fiecare dintre aceștia si fără a uitasă-i pregătească, pe fiecare dintre ei, săînvețeîn mod autonom, la rândul lor, după terminarea școlii formale, iar asta este o provocare care e pe placul meu. În cel de-al treilea rând, domeniul profesional al „Informaticii” reprezintă un domeniu de un extrem dinamism evolutiv, cu o mare atractivitate pentru elevi.
Sabău Delia, profesoară de relegie: – Dorința de a împărtăși copiilor dragostea față de Dumnezeu, ideea de a da dovadă de răbdare și multă dăruire de sine, un dar primit de la Dumnezeu. A fi profesor înseamnă mai presus de toate să fii Om pentru cei mici, dar și pentru cei mari.

 – Ce experiență ați acumulat în decursul anilor, care sunt domeniile care necesită mai multă atenție?

Dolga Carla, profesor pentru învățământul primar: – Clasa pregătitoare este o provocare indiferent de experiența noastră. Fiecare generație este o provocare. Cu har și multă iubire pătrundem în viața copiilor și împreună cu ei descoperim frumusețea lumii. Copilăria este vârsta jocului. Jocul didactic stă la baza activităților de învățare. Instrumentele muncii intelectuale sunt descoperite în joc și prin joc.
Lovasz Karin, profesoară de limba și literatura română: –  În urma experienței acumulate pe parcursul anilor, pot spune că toate mulțumirile, împlinirile, realizările și bucuriile profesionale au fost posibile doar prin harul lui Dumnezeu. Am înteles ca niciodata nu putem fi perfecți, dar că mereu putem crește, adaptându-ne metodele la noile generații de elevi, la vremurile care se schimbă, dar rămânând ancorați în valorile creștine. De aceea consider că educația tinerilor în spirit creștin este un domeniu esențial care necesită o mai mare atenție.
Cosmina Iovanovici, profesoară de informatică și de matematică: – În mod formal, m-am specializat în domeniul științific al MatematiciișiInformaticii pe parcursul studiilor universitare de licențași de master, încununate deobținerea gradului didactic I. De asemenea, fiecare dintre noi suntem produsul interacțiunii dintre naturăși educație, iar experiențele profesionale și nonprofesionale, împreună cu trăirile personale și interacțiunile cu colegii, elevii, părințiiși nu în ultimul rândcu autoritățile fac parte din ceea ce aș numi „experiență”. Din acest punct de vedere, consider ca rezultanta acestora este cea care contează pentru mai departe, iar fiecare dintre noi trebuie sa își augmenteze și potențeze punctele forte și calitățileși săîși atenueze/atrofieze punctele slabe. Aceasta nu înseamnă că trebuie să se perfecționeze sau specializeze, ci înseamnă ca fiecare dintre noi trebuie să ne introspectăm și să ne autocunoaștem mai
Sabău Delia, profesoară de relegie: – Ca reușită a educației religioase, este necesară educarea prin iubire, atenție, grijă; transmiterea unei învățături vii, concrete, ce trebuie să modeleze sufletele copiilor.

 – Ce oferă în plus Liceu Teologic Romano-Catolic ”Gerhardinum” pentru activitatea pedagogică?

Dolga Carla, profesor pentru învățământul primar: – Școala noastră oferă copiilor un mediu sigur, armonios și experiențe de învățare și de dezvoltare deosebite. ”Un copil, un profesor, un creion și o carte pot schimba lumea.” (Malala Yousafzai). Să pornim împreună pe drumul cunoașterii!
Lovasz Karin, profesoară de limba și literatura română: –  Mă simt privilegiată prin faptul că Dumnezeu m-a chemat să îmi exercit vocația în liceul „Gerhardinum”, unde pot promova deschis, fără rețineri, valorile creștine în care cred și unde acestea au rezonanță și dau roade vizibile în formarea tinerilor care mi-au fost încredințați. Atmosfera specifică a școlii noastre favorizează promovarea acestor valori, iar eu Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să pot profesa aici!
Cosmina Iovanovici, profesoară de informatică și de matematică: – Pedagogia ca și știință și îndeletnicire are o istorie îndelungatăși străveche. Consider că principalele elemente ce reprezintă un avantaj în a-mi desfășura activitatea didacticăîn cadrul Liceului Teologic Romano-Catolic ”Gerhardinum” derivă din sistemul de valori și credințe coerent și unitar atâtîn rândul elevilor cât și al cadrelor didactice, iar atribute precum onestitatea și integritatea îmiușureazăîn mod extraordinar munca și îmi permit să-mi transmit mesajul cu mai multa claritate către elevi.
Sabău Delia, profesoară de relegie: – Pe lângă activitățile școlare obișnuite, elevii beneficiază de o educație moral-religioasă, bazată pe valori creștine precum: credința, caritatea, sinceritatea, generozitatea, solidaritatea; valori care constituie un respect profund față de ființa umană și față de viața acesteia.

(Interviu realizat de Biroul de Presă al Diecezei Romano-Catolice de Timișoara)