Cursurile de formare pentru laici, începute cu trei ani în urmă, au continuat vineri, 18 martie a.c. cu prelegerea prezentată de către Pr. Dr. Dávid Diósi, vicerector al Institutului Teologic Romano-Catolic din Alba-Iulia, professor de teologie, având ca temă serviciile pe plan liturgic pentru laici. Invitatul a vorbit în mod specific despre slujirea și responsabilitățile preoratorilor, lectorilor și acoliților.
Întâlnirea a fost deschisă cu rugăciunea Pr. Dumitresc Mihail Titi paroh de Lugoj.
În prezentarea PowerPoint Pr. Dávid Diósi a subliniat caracteristicile celor trei slujiri în cadrul Sf. Liturghii. Preoratorul, sau conducătorul de rugăciune, este persoana care începe și conduce rugăciunile rostite întro comunitate. În cele mai multe locuri, el este și animatorul muzical, cel care se ocupă de cântece în comunitate. Lectorul citește lecturile la Sf. Liturghii, cu excepția Evangheliei. El este numit în acest serviciu prin instituire. Acolitul îl ajută pe diacon și pe preot în slujirea la altar, și poate chiar să distribuie Sf. Împărtășanie. Vorbitorul a subliniat în repetate rânduri că cei care își asumă aceste servicii au o responsabilitate specială, deoarece transmit Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Cristos către oameni.
Lectorii, de exemplu, au nevoie de o pregătire teoretică, educație biblică, cunoștințe liturgice, dar și de pregătire practică: stil de pronunție, vorbire inteligibilă, clară, citire coerentă. Chiar și îmbrăcămintea este importantă, deoarece, așa cum a subliniat vorbitorul, îmbrăcămintea festivă este importantă, fără însă a fi nevoie să se facă parada modei.
Acolitul vine în ajutorul preotului / diaconului, și în cazul în care la Sf. Liturghie nu există ministrant, el este responsabil și de slujirea altarului. Poate împărtăși cu permisiunea preotului paroh, sau în cazuri extraordinare, poate să așeze pe altar Preasfântul Sacrament pentru adorația euharistică.
Serviciul preoratorului a fost comparat de Pr. dr. David Diósi, cu misiunea Sfântului Ioan Botezătorul, care a dat mărturie despre Cristos, a condus către Isus și a pregătit calea Domnului. Potrivit vorbitorului invitat, sarcina preoratorului este să întărească credința oamenilor.
Subiectul discuțiilor în grupuri mici l-au constituit două întrebări: ce sarcini poate îndeplini o persoană în spiritul Sfântului Ioan Botezătorul și cum ar putea fi inclusă meditația asupra învățăturii Scripturii în viața de zi cu zi.
În final, Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal, care și-a asumat rolul de moderator al întrunirii, a mulțumit părintelui paroh Marin Matieș, paroh de Caransebeș, pentru traducerea prelegerii în limba română și a dat cuvântul Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, care s-a rugat pentru pace, invocând binecuvântarea și harul lui Dumnezeu pentru refugiații de război, pentru soldații de pe câmpurile de luptă, pentru mamele și soțiile lor îngrijorate, pentru toți cei care în aceste zile se implică și încearcă să aline suferința semenilor lor prin sprijin și diferite acțiuni caritative. Cursul s-a încheiat cu binecuvântarea Părintelui Episcop Iosif.

Biroul de presă al Episcopiei Romano-Catolice