20 de ani de la consacrarea sa episcopală, Excelența Sa Martin Roos, episcop emerit de Timișoara, a celebrat o Sf. Liturghie pontificală în solemnitatea sf. Gerhard la Cenad, împreună cu succesorul său, părintele episcop Iosif Csaba Pál și cu episcopul emerit Endre Gyulai de Segedin-Cenad.

Biserica parohială romano-catolică din Cenad, localitate aflată nu departe de punctul de frontieră omonim, cu Ungaria, a marcat marți 24 septembrie 2019, un eveniment special, de o deosebită comuniune: în prezența a aproape 50 de preoți din Banat și din Ungaria a fost celebrată solemnitatea sf. Gerhard, primul episcop al vechii dieceze de Cenad, martir al credinței creștine catolice. Celebrantul principal a fost Excelența Sa Martin Roos, episcop emerit de Timișoara, alături de Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan și de Excelența Sa Endre Gyulai, episcop emerit de Segedin-Cenad. Sărbătoarea din acest an a stat sub semnul comuniunii și al jubileului de 20 de ani de la consacrarea episcopală a părintelui episcop Roos, care a devenit urmaș al sf. Gerhard la 28 august 1999, prin consacrarea sa celebrată în Domul sf. Gheorghe din Timișoara, catedrala episcopilor de Timișoara, dar cândva și a celor de Cenad. Deoarece acest magnific lăcaș este supus unor renovări ample, generale, s-a hotărât marcarea jubileului episcopal la Cenad, vechiul sediu episcopal, în ziua de 24 septembrie.

Sfântul Gerhard a fost primul episcop al vechii dieceze, fiind consacrat în anul 1030 ca păstor al acestor meleaguri. Sfântul Rege Ștefan a întemeiat dieceza – posibil cu câțiva ani înainte sau cel târziu în 1030. După Primul Război Mondial, după ratificarea Concordatului dintre România și Sf. Scaun (1927/1929), în 1930, din vechea dieceză de Cenad, respectiv din Administratura Apostolică de Timișoara a fost creată Dieceza de Timișoara, urmașa, pe teritoriul României, a celei cenăzene.

Sf. Liturghie a început cu semnul Sf. Cruci, după care Părintele episcop Pál i-a salutat în trei limbi pe toți cei prezenți, respectiv pe părintele episcop Roos, celebrantul principal. Părintele episcop Roos a mulțumit pentru această ocazie specială, acordată și pentru comuniunea trăită cu această ocazie. Participanții la Jertfa Euharistică au sosit în această zi din Ungaria și România, din vechiul teritoriu diecezan. Astfel, predica în limba maghiară a fost rostită de Pr. Lajos Kondé, vicar episcopal al Diecezei de Segedin-Cenad, predicile din germană și română fiind rostite de custodele conventului și muzeului din Maria-Radna, Pr. Ioan Cădărean, respectiv de Pr. Daniel Lunic, paroh de Băile Herculane.

„Moștenirea Sf. Gerhard este credința noastră, cea care ne-a adus și reunit azi, aici, la Cenad; iar Testamentul său este însăși ziua de azi, rugăciunea noastră rostită împreună la înaintea sf. Altar“, a afirmat în predica sa Pr. Ioan Cădărean.

Prepozitul Capitlului de Segedin și vicarul episcopal al diecezei omonime, Pr. Kondé a adus cinstire acestui loc sfânt, unde este celebrată Liturghia din ziua de azi, sarcofagul și mormântul sf. Gerhard, dar a vorbit și problemele lumii de azi, indicate de Biserică, așa ca și în veacurile trecute, părintele afirmând că trebuie să deschidem ferestrele și ușile Bisericii spre exterior, pentru a lua înăuntru grijile și necazurile de azi, pentru a nu le lăsa afară, dar mai ales pentru a găsi împreună răspuns și alinare la acestea toate.

Pr. Daniel Lunic a făcut în predica sa o interesantă pledoarie pentru moralitate în societatea și în politica vremurilor noastre, însă accentul său a căzut asupra a două aspecte pregnante: oamenii ar trebui să încerce să asculte mai mult de glasul lui Dumnezeu, chiar și atunci când aceasta poate părea o nebunie, și să facă cât mai multe fapte bune, de dragoste față de aproapele, chiar dacă acesta pot uneori părea insignifiante. În acest sens, el a folosit o pildă a unui tânăd care a dăruit unei familii aflată în nevoie, un litru de lapte, aducându-le prin aceasta o enormă bucurie.

Liturghia Pontificală a fost celebrată pe altarul principal al bisericii din Cenad, de fapt un sarcofag simplu, de piatră, provenit din veacul al XI-lea, care a servit pentru o vreme drept loc de odihnă rămășițelor pământești ale sf. episcop-martir Gerhard.