Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, *
pe tine, Doamne, te mărturisim.
Pe tine, veşnicul Părinte, *
tot pământul te cinsteşte.
Ţie toţi îngerii, *
cerurile şi toate puterile,
heruvimii şi serafimii *
îţi cântă fără încetare:
Sfânt, * sfânt, * sfânt *
e Domnul, Dumnezeul Sabaot!
Plin e cerul şi pământul *
de mărirea slavei tale!
Pe tine te măreşte *
corul preaslăvit al apostolilor;
pe tine te slăveşte *
numărul vrednic de laudă al profeţilor;
pe tine te laudă *
ceata strălucită a martirilor;
pe tine te mărturiseşte sfânta Biserică *
pe toată faţa pământului:
pe tine, Tatăl, *
a cărui slavă este fără de sfârşit,
şi pe Fiul tău, *
unic, adevărat şi vrednic de închinare,
şi pe Duhul Sfânt, * Mângâietorul.
Tu eşti * regele măririi, Cristoase,
tu eşti * Fiul cel veşnic al Tatălui.
Pentru mântuirea noastră *
tu nu te-ai sfiit
să te cobori în sânul Fecioarei.
Tu ai biruit ghimpele morţii *
şi ai deschis celor ce cred împărăţia
cerurilor.
Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu *
întru mărirea Tatălui.
Noi credem *
că vei veni ca judecător,
deci pe tine te rugăm să vii
în ajutorul slugilor tale*
pe care le-ai răscumpărat cu sângele
tău scump.
Învredniceşte-ne să fim număraţi
printre sfinţii tăi *
în slava ta cerească.
Mântuieşte, Doamne, poporul tău *
şi binecuvântează moştenirea ta.
Călăuzeşte-i * şi înalţă-i pe ei până
în veac.
În toate zilele * te binecuvântăm
şi lăudăm numele tău în veci *
şi în vecii vecilor.
Binevoieşte, Doamne, în ziua aceasta *
să ne fereşti de păcat.
Miluieşte-ne, * Doamne,
miluieşte-ne.
Fie, Doamne, mila ta asupra noastră *
precum am nădăjduit şi noi în tine.
În tine, Doamne, am nădăjduit *
şi nu voi regreta în veci.