Cuvintele citate în titlu, ale Sf. Augustin, episcop și învățător al Bisericii, au putut fi considerate de către participanții conferinței internaționale online intitulată: Cateheza sub semnul sinodalității deosebit de potrivite, actuale și caracteristice. Evenimentul a fost organizat în data de 12 februarie a.c. de către Centrul Național Maghiar de Formare, Centrul Catehetic al Episcopiei Romano-Catolice de Oradea și Biroul Catehetic al Diecezei de Szeged-Csanád. La conferință au participat preoți, profesori de religie, cateheți și colaboratori care predau religie în şcoli şi în parohii din Arhidieceza de Alba Iulia și din Diecezele de Szeged-Csanád, Satu Mare, Oradea și Timișoara – în total 74 persoane. Moderatorul programului de dimineață a fost dr. Ágota Kondor profesor universitar. În cadrul conferinței, înainte de masă au avut loc patru prelegeri urmate de un forum cu invitații, iar după-amiaza ateliere.
Participanții au fost salutați mai întâi de dl István Nemes, profesor de metodologie în cadrul Centrului Național Maghiar de Formare, care a declarat că scopul conferinței constituie îmbinarea sinodalității cu educația religioasă, sprijinirea profesorilor de religie și apropierea catehezei școlare și parohiale. De asemenea cuvinte de bun venit au fost adresate participanților de către E.S. László Böcskei, episcop diecezan de Oradea, care i-a salutat în primul rând pe E.S. dr. Gergely Kovács, arhiepiscop de Alba Iulia, E.S. dr. László Kiss-Rigó, episcop diecezan de Szeged-Csanád, E.S. Jenő Schönberger, episcop diecezan de Satu Mare, E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara, dar și pe preoții, călugării și profesorii de religie prezenți. În deschidere, Episcopul Diecezan de Oradea a rostit și primele rânduri din rugăciunea pentru parcursul sinodal: Stăm înaintea Ta, Duhule Sfinte, acum când ne adunăm în numele Tău. Avându-te pe Tine drept singura călăuză, Tu să-ți faci lăcașul în inimile noastre; învață-ne calea pe care trebuie să mergem și cum s-o urmăm.  În continuare fiecare episcop prezent a adresat câteva cuvinte organizatorilor și participanților.
E.S., arhiepiscopul dr. Gergely Kovács a subliniat, printre altele, că pe lângă formarea în credință a copiilor este important și modul cum se predă religia, cum sunt educați copiii. Totodată arhiepiscopul de Alba Iulia a recomandat și un site util, unde se găsesc materiale pe tema catehezei din toată lumea: https://www.synodresources.org.
E.S. dr. László Kiss-Rigó, episcop de Szeged-Csanád, a spus că această conferință ajută în pastorație și întărește spiritul misionar al cateheților.
E.S. Iosif Csaba Pál, episcop de Timișoara, a vorbit despre faptul că prin cateheză se pot întări comunitățile parohiale și despre importanța mărturiei profesorilor de religie și a tinerilor. Episcopul Diecezei noastre a subliniat: „pe lângă predarea religiei cateheții îi și educă pe copiii, astfel de munca lor depinde în mare măsură și câți tineri vor alege vocația sacerdotală sau cum vor arăta viitoarele familii catolice.“
E.S. Jenő Schönberger, episcop de Satu Mare, a atras atenția asupra faptului că predarea religiei va fi autentică dacă catehetul nu doar cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu, pe care trebuie să îl transmită mai departe, ci îl și trăiește în viața de zi cu zi.
Prima prelegere a conferinței a fost intitulată Duhul Sinodului – Duhul Ascultării și a fost ținută de către dr. Judit Ozsváth, profesor universitar, care a remarcat, de asemenea, că acest eveniment a fost organizat chiar în ziua comemorării consacrării episcopului Áron Márton. În prelegerea sa dr. Judit Ozsváth a vorbit, printre altele, și despre care este „locul“ celei de-a treia persoane divine în cateheză.
Următoarele prelegeri au arătat legătura între cele trei cuvinte cheie ale procesului sinodal, adică comunitatea, participarea și misiunea și cateheză.
Cel de-al doilea invitat a fost Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal pentru pastorație în Dieceza de Timișoara, paroh al Parohiei Romano-Catolice Timișoara IV Iosefin. Părintele vicar episcopal a vorbit despre modul în care cateheza și comunitatea sunt legate din punct de vedere pastoral. „Ceea ce i-a ajutat cel mai mult pe copiii și tinerii în cateheză au fost ocaziile în care au intrat într-un fel în contact personal cu Dumnezeu. Acestea au fost exercițiile spirituale, rugăciunile de seară în internatul liceului, citirea Sf. Scripturi, adorația euharistică, Sf. Spovadă și taberele. În parohii, încercăm din ce în ce mai mult să găsim oportunități pentru ca tinerii noștri să dobândească o experiență a credinței și de comuniune creștină”, a spus Vicarul Episcopal.
Următoarele două prelegeri au fost ținute de István Nemes, profesor din Oradea și Pr. dr. Levente Serfőző, vicar episcopal de Szeged-Csanád cu titlul: Educare pentru participare la viața Bisericii și cateheză, respectiv Misiune și cateheză. Vorbitorii au subliniat faptul că trebuie să se asigure spațiu pentru participare, trebuie să se îmbrățișeze personalitatea, experiența și mesajul celeilalte persoane pentru a fi motivat să participe cu adevărat. Pe de altă parte catehetul are un rol misionar. Porunca misionară a lui Isus este moștenirea Bisericii, sursa prezentului și cheia viitorului. Catehetul este invitat să participe la transmiterea credinței și la vestirea Cuvântului lui Dumnezeu întrun mod special, este invitat să educă, să-i introducă pe copiii în viața Bisericii și să-i pregătească pentru a participa la celebrarea sacramentelor. Este o uriașă provocare. Acest lucru necesită metode din ce în ce mai noi: să știe să vorbească în limba elevilor, să fie prezent în spațiul digital, să fie atent la maturitatea copiilor în credință, să știe să-i asculte, să trezească în ei dorința pentru Dumnezeu, conform Sf. Augustin: Trebuie să ardă în tine, ceea ce vrei să aprinzi în ceilalți.
După prelegeri a urmat un forum cu invitații, al cărui moderator a fost Pr. Sándor Pék, paroh în Oradea.
În după-amiaza zilei, conferința a continuat cu șase ateliere: Pe drumul Duhului Sfânt în cateheză (Coordonator: Renáta Dezső, Cluj Napoca), Bune practici în construirea comunității în timpul catehezei (Coordonator: Pr. Csaba Vass, Oradea), Misiunea și educația misionară în timpul catehezei (Coordonatori: Veronika Vargáné Bögi, Erika Bálint, Seghedin), Posibilitățile și ocaziile ascultării în timpul catehezei (Coordonator: Pr. Sándor Pék, Oradea), Educare pentru participare și mărturie în timpul catehezei (Coordonator: Ramóna Benedek, Oradea), Introducerea în rugăciune drept putere de construire a comunității (Coordonator: Klára Szűcs, Katalin Szalainé Milasin, Seghedin).
În cadrul evaluării de încheiere a evenimentului mai mulți participanți și-au exprimat bucuria pentru experiențele acumulate, pentru timpul petrecut împreună, pentru momentele în care prin activitățile din ateliere au reușit să se cunoască mai bine între ei.
În cele din urmă E.S. László Böcskei, episcop de Oradea le-a mulțumit organizatorilor pentru munca depusă în organizarea și buna desfășurare a conferinței internaționale online, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu pentru activitatea și eforturile lor viitoare.

Biroul de presă al Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara