Mesajul Excelenței Sale Iosif-Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara