Străvechea dieceză romano-catolică de Cenad a fost întemeiată în anul 1030 prin Sfântul Ştefan rege al Ungariei, avându-l ca prim episcop pe Sfântul Gerard, călugăr benedictin din Murano. După primul război mondial, în anul 1930 a fost înfiinţată Dieceza de Timişoara, ca succesoare pe teritoriul românesc a străvechii Episcopii de Cenad. Sâmbătă, 23 septembrie 2023 la ora 18.00 în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala romano-catolică din Timişoara Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan va celebra o VESPERA PONTIFICALĂ în cinstea Sfântului Gerard, care va reuni Capitlul Catedral cu ocazia Solemnităţii Sfântului patron şi prim episcop al Diecezei.
Cu ocazia Solemnităţii Sfântului Gerard martir, primul episcop de Cenad şi patron al Episcopiei de Timişoara duminică, 24 septembrie 2023, începând cu ora 17.00 în biserica parohială romano-catolică din Cenad se va celebra o Sf. Liturghie, la care sunt aşteptaţi pelerini din comunităţile romano-catolice ale Diecezei de Timişoara, dar şi credincioşi din Dieceza de Szeged-Csanád. Liturghia se celebrează pe altarul bisericii din Cenad, care este de fapt sarcofagul de piatră în care o vreme au odihnit rămăşiţele pământeşti ale primului episcop de Cenad. Celebrant principal: E.S. Iosif Csaba Pál episcop diecezan, omiliile fiind rostite de Pr. Árpád Király arhidiacon, paroh de Ard-Șega (în limba maghiară), Pr. Csaba Miklós paroh de Mailat (în limba germană), Pr. János Kapor paroh de Chișineu-Criș (în limba română).
Cu acest prilej credincioșii de etnie germană va organiza tradiționalul Kirchweih după următorul program:
Sâmbătă, 23 septembrie a.c. la ora 14.00 ridicarea pomului Kirchweih, la ora 19.00 concert – Time to rock.
Duminică, 24 septembrie a.c. la ora 13.00 întâlnirea perechilor, la ora 14.00 parada porturilor populare, la ora 17.00 Sf. Liturghie, la ora 18.00 dansuri, la ora 20.00 bal.