În organizarea Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara și a birourilor pastorale în aceste zile, mai exact în perioada 5-7 octombrie 2023 se desfășoară la Timișoara, la Casa Calfelor Kolping Zilele Pastorale la nivel diecezan. Tema principală a programului este MISIUNEA, tema anului pastoral 2023/2024.
Programele Zilelor Pastorale au reunit 120 de participanți: preoți, persoane consacrate, colaboratori și angajați parohiali, credincioși laici.
Deschiderea oficială a avut loc joi, 5 octombrie după-amiază. „Pentru prima dată organizăm în Dieceza noastră de Timișoara Zilele Pastorale în care dorim să aprofundăm tema anului pastoral: Misiunea. Întrebarea noastră nu este ce trebuie să vestim, întrebarea noastră este cum să vestim Evanghelia în zilele noastre. Evanghelia nu s-a schimat, dar se schimbă mereu lumea în jurul nostru. Adresez cuvinte de mulțumire în primul rând colectivului Casei Calfelor Kolping Timișoara, care ne-a primit cu mare drag, și grupului numeros de voluntari, care au lucrat mult pentru organizarea acestor zile” – a spus în cuvântul său introductiv Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar pastoral.

Ca prim moment al programului, cei prezenți au vizionat mesajul Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, mesaj înregistrat cu câteva zile în urmă, deoarece în luna octombrie Episcopul Diecezan se află la Roma la prima sesiune a celei de-a XVI-a Adunări Generale Ordinare a Sinodului Episcopilor. „Am participat de cel puțin 20 de ori la Zilele Pastorale în Ungaria, unde am învățat foarte mult și m-am întors acasă întărit și îmbogățit de temele discutate, dar în special de experiențele fraților și surorilor, care au participat acolo. Mă bucur că a sosit momentul, ca și noi în Dieceza noastră să organizăm Zile Pastorale pentru a ne îmbogăți reciproc” – a spus în mesaj Păstorul diecezei noastre.
Prima prelegere a zilei purtând titlul: „Misiunea în lumina învățăturii Papei Francisc” a fost susținută de Pr. Prof. Dr. Wilhelm Dancă, profesor la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din București, membru corespondent al Academiei Române. „În misiunea Bisericii de astăzi trebuie pus un accent deosebit pe modul de a evangheliza, de a da mărturie despre Isus Cristos și Evanghelia sa, însă trebuie să ne întrebăm, până la urmă cine evanghelizează? Apoi vom încerca să vedem, de ce trebuie să evanghelizeze, și care este principiul coordonator al evanghelizării. Cum trebuie să evanghelizeze?” – a menționat în partea introductivă a prelegerii Dr. Wilhelm Dancă, iar ca și concluzie, a subliniat: „Primul evanghelizator este Isus Cristos. Cum lucrează Isus: prin Biserică. Prin Biserica care iese înspre periferii. Biserica este poporul lui Dumnezeu, o opțiune pentru săraci. Angajarea misionară trebuie asumată de fiecare creștin în viața de zi cu zi. Și foarte important: nimeni nu este exclus, nimeni nu este judecat, nu este discriminat de această întâlnire cu Evanghelia iubirii. Pentru ca misiunea Bisericii să aibe succes și să fie eficace, să ținem cont de trei pași ai misiunii: realitate, rugăciune, discernământ. Folosind cuvintele Papei Francisc: Ieșiți spre periferii. Nu vă fie teamă, Isus este calea. Vestiți dulcea și mângâietoarea bucurie a Evangheliei iubirii.”

Cea de-a doua prelegere a fost ținută de P. Marius Taloș SJ (Centrul spiritual Manresa, Cluj-Napoca), intitulat: „Rugăciunea și misiunea”. P. Marius Taloș și-a început prezentarea cu rugăciunea misionară a Sf. Faustina Kowalska, sărbătorită în 5 octombrie. „Creația, Mântuirea și Sfințirea sunt toate considerate misiuni divine ale Preasfintei Treimi. Dumnezeu a creat lumea (prin Tatăl), noi suntem mântuiți prin Dumnezeu (Isus Cristos) și sfințiți de Dumnezeu (Duhul Sfânt)” – a fost gândul de început al prelegerii. „Sf. Liturghie și misiunea se contopesc și devin Liturghia Misiunii. Această expresie am găsit-o la un preot ortodox, care folosește pentru prima dată Liturghia Misiunii. Vă invit să descoperim în patru părți cele patru puncte cardinale ale Sfintei Liturghii, care ne permit să vedem dimensiunea misionară a acesteia: Adunarea – poporul lui Dumnezeu se adună pentru a se închina, Ascultarea – poporul lui Dumnezeu ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, Hrănirea – poporul lui Dumnezeu se hrănește la masa Domnului, Trimiterea – poporul lui Dumnezeu este trimis în misiune” – a menționat în cadrul prezentării P. Taloș.
După cele două prelegeri a urmat Sf. Liturghie cu Vespere, celebrată de Msgr. Johann Dirschl vicar general, omilia fiind rostită de P. Taloș. Cadrul muzical al Sf. Liturghii a fost asigurată de dl. Cristian Roșoagă, organist al bisericii parohiale Timișoara IV. Iosefin, dl. Iustin Călin și Sr. Alexandra Văcaru SDC. În încheierea programului, după cină au urmat discuții în grupuri mici.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara