Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan a oficiat Celebrarea Patimilor şi Morţii Domnului nostru Isus Cristos începând cu ora 15.00 în biserica parohială din Timișoara VI Fratelia. În cadrul acestei celebrări s-au citit „Patimile şi Moartea Domnului nostru Isus Cristos” după Sfântul Evanghelist Ioan, și a avut loc dezvelirea Sfintei Cruci.
În omilia rostită Episcopul Diecezan a menționat faptul, că poate unii oameni nu îl înțeleg nici astăzi pe Isus. ”Poate și noi, creștinii de astăzi mai ușor am accepta un Dumnezeu cu mai multă autoritate, pentru că așa este mentalitatea noastră. Când uneori ne este greu să iubim, este bine să ne gândim, că Isus ne-a mântuit pe cruce, pentru că iubirea Lui a fost mai mare decât răutatea celorlalți.”
După celebrare, credincioșii au participat la Adoraţia Euharistică ce a durat până seara.