Ultima zi de vineri din Postul Mare, adică vinerea de de înaintea Paștelui este numită de diferitele confesiuni sau în popor și Vinerea Sfântă, Vinerea Mare, Vinerea Patimilor sau Vinerea Neagră. Este ziua, în care Isus Cristos a fost condamnat la moarte, răstignit şi a murit pe Cruce. În această zi în bisericile romano-catolice preoții oficiază Celebrarea Patimilor şi Morţii Domnului nostru Isus Cristos.
În Domul Sf. Gheorghe, Catedrala romano-catolică din Timișoara acest oficiu liturgic a fost celebrat în limbile română, germană şi maghiară în data de 29 martie a.c. la ora 15.00 de către Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, în prezența Pr. Canonic Nikola Lauš, director al Cancelariei Episcopale. Au fost prezenți diaconii Ovidiu Virag și Branko Duma.
În cadrul acestei celebrări dl. Róbert Bajkai-Fábián, organistul Domului, Iulian Ciobotaru și diaconul Ovidiu Virag au recitat pasajul Evangheliei după Sf. Ioan în care Evanghelistul descrie patimile mântuitoare ale lui Cristos, drumul lui de la casa lui Ponțiu Pilat până pe Golgota, până la răstignirea şi moartea sa pe Cruce. Celebrarea conţine trei părţi: Liturgia Cuvântului, precedată de prosternarea celebrantului principal şi a asitenţei înaintea altarului principal şi urmată de Rugăciunile Universale, într-o formă augmentată, specială şi specifică zilei, Adorarea Sfintei Cruci de către cler şi popor, ultima parte fiind Ritul Împărtăşaniei.
În omilia sa, părintele episcop a evidenţiat: „Fiecare avem o misiune pentru care am fost creați. Este bine ca să conștientizăm, pentru ce am fost noi creați, trimiși. Vedem, că Isus își dă viața pentru misiunea sa, și misiunea sa era să deschidă calea iubirii pentru toți. Isus, Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața din iubire pentru fiecare dintre noi. Curajul lui Isus, demnitatea sa izvorăște din faptul că El dorește să împlinească voința Tatălui. Iubirea sa se alimentează din relația lui cu Tatăl. Și noi avem această posibilitate.”
După Sf. Împărtăşanie Sf. Sacrament a fost așezat la Sf. Mormânt, aflat acum la altarul lateral din transept, dedicat Răstignirii Domnului nostru Isus, Sf. Taină fiind expusă spre adorare.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara