Șirul vizitelor canonice ale Excelenței Sale Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara, programate pe acest an s-au încheiat în zilele de 7 și 8 noiembrie a.c. în Parohia Romano-Catolică din Zimandu Nou, județul Arad. La Sf. Liturghie de deschidere a vizitei, celebrată duminică, 7 noiembrie după-amiază, de către Episcopul Diecezei au concelebrat mai mulți preoți din diferite parohii ale județului Arad.
La începutul Sf. Liturghii Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, a fost salutat de către Pr. Miklós Erős parohul acestei comunități.
În omilia sa Episcopul de Timișoara a subliniat unele dintre elementele principale ale parcursului sinodal: comuniunea, asculatrea aproapelui cu iubire, atenția acordată membrilor familiei și comunității, convertirea. – Ar fi bine, ca atât în familie cât și în comunitate să ne putem asculta reciproc cu iubire. Totodată este importantă și rugăciunea, deoarece acea persoană care nu trăiește întro relație permanentă și vie, prin rugăciune, cu Dumnezeu, cu greu va avea o relație bună cu semenii săi – a spus părintele episcop Iosif Csaba Pál.
După Sf. Liturghie Episcopul s-a întâlnit în biserică cu copiii și părinții lor, iar în sala de cateheză cu tinerii acestei comunități. La discuții au participat Pr. Tiberiu Szabó, responsabil diecezan pentru tineret și Sr. Erika Mária Bukovics, soră mariană de Schönstatt, referent pentru pastorația tineretului, care au prezentat programele Centrului Diecezan de Tineret pentru anul pastoral 2021/2022.
În cea de-a doua zi a vizitei, luni, 8 noiembrie a.c., Excelența Sa Iosif Csaba Pál a celebrat o Sf. Liturghie în biserica filialei Zimand Cuz, după care a discutat cu membrii Comitetului Bisericesc, al grupului de Rozariu și grupului de rugăciune Schönstatt, cu grupul de familii și colaboratorii parohiali. La aceste întâlniri au participat Pr. Zsolt Szilvágyi, vicar episcopal pentru pastorație, originar din această localitate și Sr. M. Böbe Tari, soră mariană de Schönstatt, referent pentru pastorația familiilor.

Biroul de presă al Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara