Cu ocazia vizitei oficiale, de stat, în România, Excelența Sa, domnul, președintele Republicii Federale Germania, a vizitat și municipiul Timișoara, urbe care deține în acest an, împreună cu alte două orașe, titlul de capitală europeană a culturii. În acest context, președintele federal a vizitat și Domul sf. Gheorghe, Catedrala Romano-Catolică din Timișoara, edificiu sacru și istoric, care străjuie de secole Piața Unirii. Aici a fost întâmpinat de E.S. Iosif Csaba Pál, Episcop de Timișoara, de Msgr. Johann Dirschl, vicar general, de Pr. canonic Nikola Lauš, directorul cancelariei diecezane și de dr. Claudiu Călin, arhivist diecezan.
Părintele Episcop Iosif Csaba Pál l-a întâmpinat pe președintele german la intrarea în Dom, urându-i bun venit. După câteva cuvinte de întâmpinare, oaspetele, întreaga delegație a oficialităților, gazdele și presa au pășit în catedrală. Organistul Domului, domnul Róbert Bajkai-Fábián a interpretat, în semn de bun venit și întâmpinare pentru asistență, o piesă muzicală pe marea orgă Wegenstein a Domului.
Părintele Episcop Iosif Csaba Pál i-a prezentat în mod succint președintelui Steinmeier Dieceza de Timișoara, componența ei multietnică și multilingvistică, dar și contribuția esențială a germanilor din Banat atât în cadrul diecezei, cât și al întregii regiuni și a urbei de pe Bega. Episcopul Diecezan a precizat că Domul, care străjuie de mai bine de două veacuri și jumătate viața Timișoarei, este un lăcaș simbol, inima catolicilor timișoreni și bănățeni, a germanilor, maghiarilor, românilor, croaților, cehilor, slovacilor și bulgarilor, dar și un reper, loc de întâlnire al tuturor celorlalte etnii și confesiuni. Tot în acest context, Prea Sfințitul Părinte Episcop Pál a evidențiat relațiile ecumenice cu tradiție și trainice existente cu confesiunile ortodoxă română și ortodoxă sârbă, comuniunea cu Biserica greco-catolică, armonia existentă cu confesiunile luterană, reformată, precum și cu cultul mozaic din Timișoara – fapt ilustrat de nu demult desfășuratul Festival Ecumenic al Tinerilor.
Președintele Steinmeier a fost interesat de programul sf. Litughii, de limbile în care se celebrează, atât Episcopul Diecezan, cât chiar și primarul municipiului, dl. Dominic Fritz, evidențiind multilingvismul Liturghiilor Pontificale, dar și faptul că în Dom există în fiecare duminică și în timpul săptămânii celebrări Euharistice atât în germană, cât și în română și maghiară. Săptămâna viitoare – a evidențiat Părintele Episcop – vor avea loc Zilele Culturii Germanilor din Banat, moment în care participanții vor fi așteptați și salutați la o Sf. Liturghie pontificală, duminicală în Dom.
Un aspect interesant pentru înaltul oaspete l-a constituit proiectul european de renovare și restaurare al Domului, durata acestuia, dar și amploarea, volumul și valoarea lucrărilor. În acest sens, atât E.S. Iosif Csaba Pál, cât și părintele canonic Nikola Lauš, responsabilul diecezan pentru proiectul de restaurare și renovare a Domului au putut da detalii concrete, șeful statului german constatând frumusețea culorilor, a luminii, a operelor de artă religioasă puse astfel în valoare. S-a luat act cu satisfacție de sprijinul deosebit de important oferit Diecezei de Timișoara de Fundația Renovabis a catolicilor germani, dar și de Arhidiecezele de Köln, Paderborn și Bamberg, de Diecezele de Rottenburg-Stuttgart, Münster, Mainz, dar și de alte asociații și sponsori din țară și străinătate, de germanii din Banat emigrați peste hotare, sau rămași în țară.
Dieceza de Timișoara, prin intermediul Părintelui Episcop Iosif Csaba Pál, i-a înmânat Excelenței Sale Frank-Walter Steinmeier, drept cadou, lucrarea în trei volume a Excelenței Sale Martin Roos, episcop emerit, intitulată Die Kathedrale zum hl. Georg zu Temeswar. Bischofskirche der Banater Metropole, kaiserliche Stiftung der Habsburger, înaltul oaspete exprimându-și interesul și admirația pentru amplul studiu științific în care sunt descrise, printre altele Capitlul Catedral, personalitățile care au activat aici peste veacuri, dar și cripta în care îți dorm somnul de veci.
La încheierea vizitei, înaltul oaspete, alături de delegația germană, de oficialitățile române și de presă, și-a luat rămas bun, fiind condus de gazde, atmosfera fiind una deosebit de cordială și destinsă.

Dr. Claudiu-Sergiu Călin
Foto: Pázmány Zoltán (ADZ/BZ Temeswar)