„Cristos a înviat! – Adevărat a înviat! Învierea lui Cristos ne spune nouă, poporului său: Nu vă temeți! Când totul pare pierdut, și atunci putem spera. Pentru că există înviere! Dacă după Vinerea Mare când totul părea pierdut, a sosit duminica Paștelui, atunci este speranță în orice situație. Mesajul acestei zile este că este Înviere, dar noi trebuie să căutăm pacea. Aceasta este calea pe care Isus ne-a arătat-o pe cruce. Vocația creștinilor este să-L urmeze pe Isus, fiindcă ei îl urmează pe Cristos cel răstignit și înviat.” – a afirmat Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, în omilia sa rostită în cadrul Sf. Liturghii pontificale celebrată începând cu ora 11.00 în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala romano-catolică, în Solemnitatea Învierii Domnului, Sf. Paște.
Doar cu câteva ore mai devreme, în seara și noaptea Sâmbetei Sfinte, Părintele Episcop a celebrat Vigilia Pascală în Domul Sf. Gheorghe, în prezența unui număr mare de credincioși. Au concelebrat Msgr. Johann Dirschl, vicar general și Pr. Nikola Lauš, director al Cancelariei Episcopale, care a rostit și predica în limba maghiară. Au slujit la altar și au rostit omilia în limbile română și germană diaconii Branko Duma și Ovidiu Virag.
Vigilia pascală, care, conform unei tradiții se poate numi și „Noapte de veghe pentru Domnul” (Ex 12,42) cuprinde patru părți esențiale: ceremonia Luminii, în cadrul căreia se sfințește focul, liturgia Cuvântului, liturgia Botezului și liturgia Euharistică.
În Timișoara în cadrul ceremoniei luminii, denumit și Lucernarium Episcopul Diecezan a sfințit focul, din care a fost aprinsă lumânarea pascală, care îl reprezintă pe Cristos. – „Isus Cristos ieri și astăzi, Începutul și Sfârșitul, Alfa și Omega, ale Lui sunt timpurile și veșnicia, a Lui este Mărirea și Puterea, pentru toată veșnicia”, s-a rugat în cadrul celebrării Păstorul Diecezei, după care participanții au intrat în urma lumânării pascale în Catedrală, unde s-a intonat Preconiul Pascal, imnul Exultet, de către diaconul Branko Duma. Lecturile din Vechiul și Noul Testament din cadrul Liturghiei Cuvântului au evocat istoria mântuirii.
După Liturghia Cuvântului, Excelența Sa Iosif Csaba Pál a sfințit apa și a stropit cu ea credincioșii. Totodată, în cadrul acestei celebrări o tânără a primit din mâinile Păstorului Diecezei Sf. Botez și Sacramentul Sf. Mir.
La sfârșitul Vigiliei Pascale credincioșii au pornit în Piața Unirii într-o procesiune cu lumânări pentru a vesti lumii Învierea lui Cristos.
Cadrul muzical al Vigiliei a fost asigurat de Róbert Bajkai-Fábián organistul Domului împreună cu corul Exultate. În duminica Sf. Paște cadrul muzical a fost asigurat de corul și orchestra Catedralei, conducerea muzicală aparținând dr. Walter Kindl.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara