Sâmbătă, 9 decembrie 2023, parohia romano-catolică ”Preasfânta Treime” din Lugoj a găzduit întâlnirea diecezană a acoliților, preoratorilor și lectorilor. Ziua a fost coordonată de echipa formată din dna dr. Imogen Tietze și pr. Veniamin Pălie.
După un moment introductiv și de salut din partea organizatorilor, dna Imogen a prezentat motivele principale ale reformei liturgice după Conciliul Vatican II. Cu multă pasiune, a sintetizat obiectivele reformei conform Constituției despre Sfânta Liturghie ”Sacrosantum Concilium”, subliniind faptul că sunt valabile și astăzi, la 60 de ani de la promulgare.
În cadrul discuției în grupuri, ne-am lăsat provocați de întrebări pentru a face trecerea de la Constituție la celebrarea Liturghiei în realitatea concretă a comunităților noastre parohiale.
În continuare, dna Imogen ne-a oferit un impuls biblic, ajutându-ne să actualizăm avertizarea lui Isus adresată cărturarilor și fariseilor (Matei 23, 1-12). Îndemnul lui Isus ”cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru” ne-a înflăcărat inima, ajutându-ne să conștientizăm mai mult misiunea noastră de slujitori ai comunității prin ministerul acolitatului, lectoratului sau de preorator.
Împreună ne-am rugat ora sexta, moment ce a întărit comuniunea spirituală dintre noi, și am servit prânzul, ocazie pentru a întări comuniunea fraternă. După prânz, pr Veniamin a prezentat pe scurt rânduiala Liturgiei Cuvântului și a răspuns numeroaselor întrebări concrete din partea celor prezenți despre celebrarea acesteia, aducând clarificare în realizarea serviciului liturgic.
A urmat pregătirea Liturgiei Cuvântului și celebrarea acesteia, sub conducerea dnei Imogen. Plini de har și de bucuria întâlnirii, fiecare s-a întors în comunitatea sa parohială, dornic să slujească mai bine, asemenea lui Isus care a venit să slujească, nu să fie slujit.
Mulțumim Domnului pentru această zi de formare și ne exprimăm recunoștința față de cei care s-au implicat direct în organizarea și realizarea ei, precum și fiecărui participant care a îmbogățit ziua prin prezența și experiența sa.

Sr. Monica Bogdănel (Surorile Providenței)