Biroul de presă

Referent presă:
Pr. Csaba VÁNCSA, responsabil pentru revista diecezană Vita Catholica Banatus
300102 Timişoara
Str. Ştefan cel Mare, nr. 19
Telefon: 0256/435-815
E-mail: redactiavbc2@yahoo.com

Referent presă:
Enikő SIPOS
300055 Timişoara
Str. Augustin Pacha, nr. 4
Tel: 0256-221 115 Fax 0256-221 115
E-mail: eniko_sipos@ymail.com

Referent media:
Dr. Claudiu CĂLIN
300055 Timişoara
Str. Augustin Pacha, nr. 4
Tel: 0256-490081
Fax. 0256-497201
E-mail: archivum_dioecesanum_tm@yahoo.de

Supervizor:
Pr. László BAKÓ secretar episcopal
Str. Augustin Pacha, nr. 4
300055 Timişoara
Telefon: 0256/490-081
Fax: 0256/497-201
E-mail: secretar@gerhardus.ro

Responsabil site:
Pr. Csaba VÁNCSA,
300102 Timişoara
Str. Ştefan cel Mare, nr. 19
Telefon: 0256/435-815
E-mail: csabyv@icloud.com

Pr. Zoltán TOMAN
Str. Augustin Pacha, nr. 4
300055 Timişoara
Telefon: 0256/490-081
Fax: 0256/497-201

Referent media:
Dr. Claudiu CĂLIN
300055 Timişoara
Str. Augustin Pacha, nr. 4
Tel: 0256-490081
Fax. 0256-497201
E-mail: archivum_dioecesanum_tm@yahoo.de

Dieceza noastră

Dieceze partenere

Vatican