Conținutul dosarului de înscriere

Înscriere la proba de aptitudini

 • anexa la fișa de înscriere la proba de aptitudini de la şcoala de provenienţă
 • certificat de naştere – copie
 • carte de identitate – copie
 • adeverința/certificat de botez
 • recomandarea preotului parohului
 • adeverinţă medicală cu specificarea “apt pentru liceu”
 • declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte


Înscriere la liceu (în urma examenului de aptitudini şi Evaluării Naţionale)

 • fișa de înscriere la liceu – media generală şi notele obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

Condiții de înscriere
Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la liceele romano-catolice, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

Calendarul de înscriere

Sesiunea I
Înscrierile pentru admitere se fac în perioada 15-16 mai 2023, între orele 8.00-15.00, la secretariatul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”. Interviul se va desfăşura în data de 19 mai 2023, între orele 9.00-13.00, iar examenul scris pentru elevii care în gimnaziu nu au urmat ore de religie romano-catolice, va fi susţinut în aceeaşi dată între orele 13.00-15.00. Rezultatele vor fi afişate în data de 22 mai 2023, la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”.

Sesiunea a II-a
Înscrierile pentru admitere se fac în data de 31 iulie 2023, între orele 8.00-15.00, la secretariatul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”. Interviul se va desfăşura în data de 1 august 2023, între orele 9.00-13.00, iar examenul scris pentru elevi care în gimnaziu nu au urmat ore de religie romano-catolice, va fi susţinut în aceeaşi dată între orele 13.00-15.00. Rezultatele vor fi afişate în data de 3 august 2023, la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”.

Desfășurarea probelor de aptitudini
În cadrul examenului de admitere la profilul teologic/liceele teologice romano-catolice, candidații vor susțin următoarele probele de aptitudini:

 1. un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu admis/respins;
 2. o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Interviul/proba orală (VA) constă în: motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic;

Verificare a cunoștințelor religioase (VCR) se poate realiza astfel:

 1. luarea în considerare a mediilor anuale la disciplina Religie romano-catolică din clasele V – VIII, prin calcularea cu două zecimale, fără rotunjire a mediei aritmetice a mediilor anuale.sau
 2. o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie pentru elevi care în gimnaziu nu au urmat ore de religie romano-catolice. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele şcolare de religie romano-catolică, clasele a V-a – a VIII-a.

Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

TEMATICA PENTRU PROBA SCRISĂ
pentru elevi care în gimnaziu nu au urmat ora de religie cultului romano-catolic

Clasa a V-a

 1. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu (pag. 8-12)
 2. Botezul (pag. 70-74)

Bibliografie:

Religie pentru cultul romano-catolic de limba română: manual pentru clasa a V-a, Editura Didactică și Pedagogică, 2017

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic/EDP/A440.pdf

Clasa a VI-a

 1. Sfințirea Zilei Domnului (pagina 37-40)
 2. Euharistia – instituirea și roadele  Euharistiei (pagina 54-56)

Bibliografie:

Religie pentru cultul romano-catolic de limba română: manual pentru clasa a VIII-a: Petru Sebastian Tamaș,  Editura Didactică și Pedagogică, 2018

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic/EDP/A674.pdf

Clasa a VII-a

 1. Dumnezeu lucrează în istoria poporului ales. Iosif și frații săi (pagina 15-18)
 2. Spovada – Celebrarea și roadele sacramentului pocăinței (pagina 58-61)

Bibliografie:

Religie pentru cultul romano-catolic de limba română: manual pentru clasa a VIII-a: Petru Sebastian Tamaș,  Editura Didactică și Pedagogică, 2019

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic/EDITURADIDACTIC%C4%82%C8%98IPEDAGOGIC%C4%82SA/A743.pdf

Clasa a VIII-a

 1. Dumnezeu pregătește Noul Popor: Sfântul Ioan Botezătorul (pagina 16-21)
 2. Căsătoria – celebrarea și roadele Sacramentului Căsătoriei (pagina 68-72)

Bibliografie:

Religie pentru cultul romano-catolic de limba română: manual pentru clasa a VIII-a: Petru Sebastian Tamaș,  Editura Didactică și Pedagogică, 2020

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic/RURQ/A870.pdf

Timişoara, la 2 mai 2023

Prof. Kocsik Zoltan-Iosif                                                                           Preasfinţitul
director                                                                                                      Pál Iosif Csaba
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbEpiscop de Timişoara