Datorită epidemiei, formarea adulților laici continuă, profitând de posibilitățile oferite de tehnologie. Cursurile de formare a laicilor, începute între 21-22 februarie, continuă în cursul acestui an. La curs au participat peste 100 de persoane din diferite parohii din Dieceză. Scopul acestei instruiri este de a învăța cum să fim ucenici ai lui Isus. Acest curs este destinat creștinilor laici, adulți, care doresc să crească în credință și vor să slujească în secolul în care trăiesc.
Cursul va continua vineri, 24 aprilie a.c., începând cu ora 18:00. De data aceasta prin intermediul internetului. În săptămânile următoare, va începe câte un curs în fiecare vineri, la ora 18:00, până pe 22 mai. Prima prelegere va fi condusă de dr. Imogen Tietze, conform programului planificat. Tema prelegerii: Convertirea, pocăința și sacramentul ispășirii. Conversațiile în grupuri mici se vor face tot cu ajutorul internetului. Datele acestora sunt hotărâte de fiecare grup.