30.11.2019
10:00 - 18:00


Conform programului elaborat de către Centrul Diecezan de Tineret, sâmbătă, 30 noiembrie 2019 în organizarea Centrului Diecezan de Tineret din Cadrul Episcopiei Romano-Catolice din Timişoara şi a Parohiei Romano-Catolice din Lugoj, va avea loc întâlnirea tinerilor catolici din Arhidiaconatul Montan. Întâlnirea se va desfășură după următorul program:

Orele 9 – 10: Sosire, împărțire pe grupuri

Orele 10,15: Meditația zilei –

Orele 11,15: Plecarea spre diferite puncte din oraș – mărturie de credință publică

Orele 12,30: Împărtășire despre mărturiile date în biserică

Orele 13,15: Prânzul

Orele 14,45: Posibilitate de sf. Spovadă, Adorație Euharistică

Orele 16,00: Sfântă Liturghie celebrată de către P.S. Iosif Csaba Pál, episcopul nostru diecezan, aprinderea primei lumânări de pe coroana de Advent

Orele 17,00: Încheierea întâlnirii, Începutul noului an liturgic, Dăruirea luminii primite, purtarea de grijă a creației, a vieții, a celor de lângă noi, așa cum si Tatăl nostru ceresc se îngrijește de toți oamenii, copiii săi.