08.05.2023
11:30 - 13:00


Acum 150 de ani, în anul 1873, Surorile de Notre Dame din Timișoara deschideau la Seghedin o nouă școală pentru educația fetelor. Episcopul Alexander Bonnaz, precum și prepoziții capitlului din Timișoara Ștefan Oltványi și Paul Oltványi, care erau legați de orașul Seghedin – Orașul de Jos (deoarece au și activat acolo), împărtășind cu păstorul loc și cu surorile idealurile educației tinerimii, au sprijinit ridicarea unei noi școli în orașul de pe Tisa. Astfel, un grup de surori din Timișoara au plecat la Seghedin, pentru a întemeia acolo noul lăcaș de învățământ. În acest moment aniversar pentru școala din Seghedin, sora M. Andreea Ivanics, provinciala Surorilor de Notre Dame din Ungaria, împreună cu cun grup de profesori ai Școlii Carolina din Seghedin și cu o clasă de elevi, vor participa, la Timișoara, în 8 mai 2023, la ora 11.30 la o sf. Liturghie festivă, celebrată în Biserica Surorilor de Notre Dame de părintele canonic Zsolt Szilvágyi, vicar pastoral, paroh de Timișoara IV. Iosefin. Vor fi prezente Surorile de Notre Dame din Timișoara, o clasă de elevi ai Liceului Teoretic Maghiar Bartók Béla și ai Școlii Carolina din Seghedin împreună cu profesori. În cadrul celebrării va fi dezvelită și binecuvântată o placă de marmură, comemorativă, cu inscripție în limbile maghiară, germană și română, care marchează momentul aniversar al acestei școli din Seghedin și fondarea ei de către Surorile de Notre Dame din Timișoara.