26.03.2019 - 28.03.2019
Egész napos


Părintele Vicar General, Msgr. Johann Dirschl, va participa între 26-28 martie 2019 la București, la întâlnirea ordinară a reprezentanților diecezelor romano-catolice afiliate Casei de Pensii a Angajaților Bisericii Romano-Catolice din România. Întâlnirea are loc o dată la jumătate de an și este precedată de reuniunea Comisiei de Cenzori, care analizează activitatea Casei de Pensii pe ultimele șase luni, raportul acesteia fiind imediat ulterior supus atenției reprezentanților diecezelor partenere.