07.05.2022
Egész napos


 

– Conform planului eliberat de Centrul Diecezan de Tineret vor avea loc următoarele programe: În data de 7 mai 2022 în filiala Giroc a Parohiei Romano-Catolice Timișoara III Elisabetin va avea loc o zi de sport pentru familii.