27.01.2021 - 28.02.2021
Egész napos


La casieria Ordinariatului Episcopal se pot achizționa următoarele volume în limba română: noul Directoriu pentru cateheză, enciclica Fratelli tutti și Episcopul şi unitatea creştinilor: Vademecum Ecumenic.