Sâmbătă, 22 iunie 2024 pentru Episcopia Romano-Catolică de Timişoara se va derula un moment deosebit: în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala romano-catolică din Timișoara prin impunerea mâinilor și rugăciune, Excelenţa Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan va hirotoni întru preot pe diaconii Ovidiu Virag din Satu Iosif, filială a Parohiei Ciacova, Branko Marian Duma din Lupac și Francisc Lisi din Orșova. Sfințirea va avea loc în cadrul Sf. Liturghii pontificale care va începe la ora 11.00. Primițiile (prima Sf. Liturghie) noilor preoți vor fi celebrate după cum urmează: Ovidiu Virag în data de 23 iunie a.c. de la ora 17.00 în biserica din Ciacova, Branko Marian Duma duminică, 23 iunie a.c. de la ora 12.00 în biserica parohială din Lupac, Francisc Lisi în data de 29 iunie la ora 10.00 în biserica din Orșova și duminică, 30 iunie la ora 17.00 în biserica din Lugoj.