În siglă, ostia și potirul simbolizează Taina Altarului. Crucea de pe ostie se referă la natura sacrificiului euharistic și a Calvarului (a Golgotei). Culoarea roșie a crucii exprimă, de asemenea, dragostea lui Isus pentru noi, răstignirea sa pentru noi.    Citatul din psalmi: „Toate izvoarele mele sunt în tine“ este reprezentat de apa care izvoreşte din Taina Altarului, curgere care este simbolizată de patru linii, simbolizând răspândirea Veștii Bune, care a fost vestită pentru noi de către cei patru evangheliști.
Apa din izvor curge într-un râu, indicat de valul de jos. Acest val exprimă activitatea evanghelică a Bisericii și se referă și la Dunăre, râul care curge prin oraşul Budapesta. Dunărea leagă multe țări europene, ea curgând când de la vest la est, când de la nord la sud, exprimând astfel că Euharistia ne unește pe noi, creștinii europeni de diferite limbi și culturi, ca sursă comună și, astfel, este şi sursă a reconcilierii noastre. Cele patru râuri care se nasc din izvor simbolizează și cele patru puncte cardinale. Aceste regiuni ale lumii sunt hrănite de Evanghelie și însuflețite de Euharistie.
Culorile folosite în siglă reprezintă Preasfânta Treime în conformitate cu tradițiile iconografiei: culoarea Tatălui este roșul, cea a Fiului este aurul (galbenul), iar cea a Duhului Sfânt este albastrul.
Culorile naționale ale Ungariei apar, de asemenea, în siglă, referindu-se la Budapesta, care în 2021 va găzdui Congresul Euharistic Internațional.

(Sursa: www.iec2020.hu)