Penitențiaria Apostolică a dat publicității documentul în care sunt indicate modalitățile, practicile și locurile sacre, la Roma și în lume, unde – pe durata Anului Sfânt – se va putea obține indulgența, acest dar al milostivirii care va putea fi dobândit, îndeplinind condițiile necesare, în special în pelerinaje și prin fapte de caritate.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș
Vatican News – 14 mai 2024. 
„Indulgența este un har jubiliar”, care „permite să se descopere cât de nelimitată este milostivirea lui Dumnezeu”. Documentul Penitențiariei Apostolice citează Spes non confundit – bula prin care papa Francisc a proclamat Jubileul din 2025, în data de 9 mai – explicând în detaliu  locurile și posibilitățile care le vor permite credincioșilor să obțină acest dar acordat de Sfântul Părinte din data de 24 decembrie 2024, când începe

Indulgență și pelerinaje
„Normele privind acordarea indulgențelor”, care poartă semnătura cardinalului penitențiar major Angelo De Donatis și a regentului, monseniorul Krzysztof Nykiel, precizează în primul rând că „în timpul Jubileului Ordinar din 2025 rămâne în vigoare orice altă concesie de indulgență” și că, prin urmare, în condițiile obișnuite, va fi posibilă și obținerea și aplicarea ei sufletelor din Purgatoriu, exprimând această intenție.
Pelerinajele sunt evidențiate în mod deosebit în documentul Penitențiariei Apostolice, fiind vorba despre pelerinajele la „cel puțin una” dintre bazilicile papale sau la una dintre bazilicile din Țara Sfântă (la bazilica Sfântului Mormânt din Ierusalim, la bazilica Nașterii din Betleem sau la bazilica Bunei Vestiri din Nazaret).
De asemenea, se precizează că indulgența poate fi obținută și prin participarea la Sfânta Liturghie, la rugăciunea Rozariului, la rugăciunea Calea Sfintei Cruci și la alte celebrări în cadrul pelerinajului „la orice loc sacru jubiliar” sau „în alte circumscripții bisericești”, catedrale și biserici, conform dispozițiilor episcopilor locali.
Documentul indică ca destinații și alte locuri sacre din Roma și din lume – inclusiv marile sanctuare și bazilici, precum Assisi, Loreto și Pompei – și, de asemenea, subliniază modalitățile pentru cei care „din motive importante” (călugărițe de viață claustrală, bolnavi, deținuți etc.) vor putea totuși obține indulgența fără a participa la pelerinaje și celebrări.

Indulgență, fapte de milostenie și penitență
În conformitate cu bula papală Spes non confudit (Speranța nu dezamăgește), de convocare a Jubileului din 2025, în timpul Anului Sfânt „suntem chemați să fim semne concrete de speranță pentru atâția frați și surori care trăiesc în condiții de dificultate”, documentul Penitențiariei Apostolice precizând că indulgența este legată și de faptele de milostenie. Credincioșii sunt îndemnați să redescopere faptele de milostenie trupească și sufletească. Vizitându-i pe bolnavi, deținuți, bătrâni singuri, persoane cu dizabilități, va fi posibil să obțină indulgența la fiecare vizită, chiar și o dată pe zi.
Documentul precizează că aceiași posibilitate este legată  de inițiativele „care pun în aplicare în mod concret și generos spiritul penitențial”, redescoperind „valoarea penitențială a zilei de vineri” prin abținerea „cel puțin pentru o zi” de la distracțiile „reale, dar și virtuale”, cum ar fi cele induse de mass-media și rețelele de socializare, de la „consumurile inutile”; prin practicarea postului indicat de Biserică, de exemplu, „donând o sumă de bani săracilor” sau „susținând opere cu caracter religios sau social”, în favoarea apărării și protejării vieții, a copiilor abandonați, a tinerilor în dificultate, a persoanelor vârstnice aflate în dificultate sau singure, a migranților, sau chiar „dedicând o parte corespunzătoare din timpul liber unor activități de voluntariat”.

Sursa: www.vaticannews.va/ro

Foto: www.vaticannews.va/de