Obosiți, dar cu ardoare de a continua și cea de a doua zi a excursiei noastre, realizată de Episcopia Romano-Catolică de Timișoara, organizată pentru colaboratorii Biroului pentru Pastorația Familiilor și a Adulților, Centrului Diecezan de Tineret și Biroului Media – o călătorie cu caracter practic, schimb de experiență și ocazie de muncă în echipă – ne continuăm periplul prin Cluj.
Primul popas făcut în cea de a doua zi a călătoriei noastre a fost la Cluj-Napoca, unde am ajuns în prima jumătate a zilei, pentru a ne îmbogăți cunoștințele. Am ajuns apoi la Editura Romano-Catolică Verbum, care tipărește ziarul săptămânal ”Vasárnap”, revista lunară ”Keresztény Szó” și diferite cărți.
După masă am vizitat mănăstirea Franciscanilor (Ordo Fratrum Minorum, în trad. „Ordinul Fraților Minori”) din Cluj-Napoca pentru a ne ajuta și a ne îmbogăți cu experiențele lor cu tinerii, cu studenții, cu operele caritative. După aceasta i-am vizitat pe confrații greco-catolici, unde am fost primiți cu brațele deschise și cu inimi pline de iubire. E.S. Claudiu Pop, episcop greco-catolic de Cluj-Gherla ne-a prezentat eparhia și a vorbit despre Capela Sf. Iosif, unde ne-am adunat cu toții. După aceasta a urmat un schimb de experiență pe trei grupe: pastorația familiilor, pastorația tineretului și mass-media. Toate cele trei grupe au lucrat și s-au gândit împreună cum s-ar putea acționa mai bine, mai eficient în dieceză/eparhie. Întâlnirea s-a încheiat cu o rugăciune comună prin care toți cei prezenți au adus mulțumire Duhului Sfânt pentru munca în comun.
Dimineața celei de-a treia zile am început-o cu Sf. Liturghie, în cadrul căreia am pus în fața lui Dumnezeu toate cele acumulate, dar și proiectele noastre de viitor. După aceasta, în prima parte a zilei s-a prezentat tema: Ce înseamnă Sf. Scriptură, pentru oameni?, participanții povestind în cele ce urmează, cât de bogați au devenit de când citesc Sfânta Scriptură. Apoi, E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara a prezentat pe scurt spiritul noului Sinod al Episcopilor, care va avea loc în 2023 la Roma, sub motto-ul Sinodalitate, comuniune, participare, misiune. Drumul sinodal reprezintă drumul Bisericii, prin care se dorește a se citi istoria cu ochii credinței și a descoperi în ea inima lui Dumnezeu. Ca popor sinodal fiecare dintre noi este chemat să citească semnele timpurilor în lumina Evangheliei și Evanghelia în lumina semnelor timpurilor. În continuare s-a lucrat în grupuri mici: pastorația familiilor, pastorația tineretului și media, unde s-a discutat despre drumul sinodal, cum am putea mai bine să-l punem în practică în Dieceza noastră. S-a hotărât, de asemenea, ca și anul 2022-2023 să fie dedicat Sfintei Scripturi pentru a aprofunda cât mai bine Cuvântul lui Dumnezeu și a ajunge la un grad de discernământ superior pentru a distinge și mai bine inspirațiile Duhului Sfânt.

Cu toții am plecat spre casă înflăcărați de cele auzite, cu multe idei practice de aplicat în viitoarele activități întreprinse și cu o speranță de o mai bună comunicare interdiecezană.

 

Csaba Váncsa