În calendarul liturgic al Bisericii Romano-Catolice o dată cu Duminica Floriilor începe Săptămâna Mare, Săptămâna Patimilor şi Morţii Domnului nostru Isus Cristos. În această sărbătoare, 24 martie a.c., Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara a celebrat Sf. Liturghie în limbile română, maghiară și germană în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala romano-catolică din Timișoara. A concelebrat Pr. Nikola Lauš director al Cancelariei Episcopale. Partea muzicală a Sf. Liturghii a fost susținută de corul „Exultate” sub conducerea dl. Róbert Bajkai-Fábián, organistul Domului.
Înainte de Sf. Liturghie pontificală, Păstorul Diecezei a sfințit ramurile în prezența credincioșilor care s-au adunat într-un număr frumos în curtea Palatului Episcopal. De aici cei prezenți au pornit în procesiune spre Domul Sf. Gheorghe. În rugăciunea sa E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, a rostit: „Celebrând, aşadar, cu toată credinţa şi evlavia intrarea mântuitoare a lui Isus, să-l urmăm şi noi pe Domnul, pentru ca împărtăşindu-ne, prin har, de crucea lui, să avem parte de înviere şi viaţă.”
Deoarece în acest an suntem călăuziţi de Evanghelia după Sf. Marcu, după ce preoții și credincioșii au intrat în procesiune în biserică, dl. Róbert Bajkai-Fábián, dr. Iulian Ciobotaru și diaconul Branko Duma au citit pasajul din această Evanghelie, care descrie intrarea lui Isus în Ierusalim, patimile și moartea Mântuitorului nostru.
În omilia Sa, Episcopul Diecezan a subliniat: „Predica de astăzi a fost de fapt Evanghelia, suferința lui Isus. În noi toți trăiește acea dorință ca Isus să intre și în viața noastră, așa cum a intrat în Ierusalim. Să intre cu spiritul Lui, cu mentalitatea Lui ca să ne transforme și pe noi. Ca să intrăm în comuniune cu El, trebuie să învățăm stilul Lui, modul Lui de viață: să facem voința Tatălui, să purtăm dialog, să căutăm comuniune, relații sincere cu oamenii, să nu ne ferim de suferință.”
Sf. Liturghie a fost transmisă și în direct pe pagina de Facebook și canalul Youtube a Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara.

Biroul de Presă al Episcopiei Romano-Catolice de Timișoara