În urmă cu aproape un an, în 3 septembrie 2022 candidatul Rudolf Constantin Cocriș a fost sfințit diacon în bazilica Maria Radna de către E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan. În acest an, în prima sâmbătă a lunii iulie, prin impunerea mâinilor și prin rugăciunea de consacrare, Episcopul Diecezan l-a hirotonit întru preot pe diaconul Rudolf Constantin Cocriș. Sf. Liturghie de sfințire a fost celebrată în 1 iulie a.c. la ora 11.00 în Catedrala Sf. Gheorghe, Domul Romano-Catolic din Timișoara. La hirotonire au concelebrat numeroși preoți din Dieceza de Timișoara, dar și oaspeți sosiți din Arhidieceza de București și Dieceza de Satu Mare. Corul Exultate al Domului, sub conducerea organistului Róbert Bajkai-Fábián, prin cântecele interpretate, a contribuit la caracterul solem al Sf. Liturghii.
În cuvântul său introductiv, Păstorul Diecezei i-a salutat cu multă căldură pe toți cei prezenți, și adresându-se candidatului la Preoție, a menționat: „Astăzi este o zi deosebită pentru toată Dieceza. Ne bucurăm că Bunul Dumnezeu s-a uitat cu milostivire, cu iubire și cu multă încredere la tine, și ți-a dat putere, să-i răspunzi. Astăzi suntem aici ca să te primim în comunitatea preoților, în presbiteriul Diecezei noastre.”
După citirea versetelor Evangheliei și intonarea imnului Veni Sancte Spiritus, ritualul hirotonirii a început cu prezentarea în fața Episcopului Diecezan a candidatului, provenit din Parohia Sf. Maria a Harurilor – Bărăția, București.
În cadrul omiliei sale, Părintele Episcop a vorbit despre misiunea și obligațiile preotului: „După o gândire chibzuită acest frate al nostru va fi ridicat la treapta sfintei Preoții spre a intra în serviciul lui Cristos învățător, preot și păstor. Fiind destinat să-L reprezinte pe Cristos, Marele și veșnicul Preot, el va fi consacrat ca adevărat preot al Noului Testament, putând astfel să predice Evanghelia, să păstorească poporul lui Dumnezeu și să celebreze cultul divin mai ales prin jertfa Sfintei Liturghii.” Legat de Evanghelia citită în cadrul Sf. Liturghii, Episcopul Diecezan a subliniat trei puncte: „Observăm, că Isus i-a iubit pe ai săi până la capăt. Am văzut, că Isus este gata să slujească imediat. Cât de important este în viața preotului această promtitudine. Isus știe să se lase surprins, observă frumusețea sufletului celuilalt om, știe să-l admire: «Adevăr vă spun că la nimeni în Israél nu am găsit o astfel de credinţă.» (cf. Mt 8, 10)”
După omilie candidatul și-a exprimat în public și solemn intențiile prin care dorește să pășească în slujirea Bisericii, necondiționat și permanent, din dragoste față de Dumnezeu și spre folosul poporului lui Dumnezeu, răspunzând de fiecare dată: „Vreau!” – dovedind astfel în faţa clerului și a comunităţii că este conştient de angajamentele pe care şi le asumă odată cu intrarea în treapta sfintei preoţii. În final, îngenunchiat în faţa E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, candidatul a depus promisiunea de ascultare și respect față de ierarhul Diecezei. „Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine” au fost fost cuvintele rostite de Părintele Episcop.
Litania tuturor sfinţilor, timp în care candidatul a stat prosternat la pământ, ca semn al umilinței și dăruirii totale înaintea lui Dumnezeu, a fost cântată de Róbert Bajkai-Fábián organistul Domului sf. Gheorghe, împreună cu membrii corului Exultate. După impunerea mâinilor și rugăciunea episcopului, de consacrare, noul preot şi-a îmbrăcat veşmintele caracteristice, stola şi ornatul și, a îngenunchiat din nou în fața Episcopului, care i-a uns mâinile cu sfânta Crismă, i-a încredinţat potirul și patena cu pâinea şi vinul, urmat de salutul păcii.
În continuarea Sf. Liturghii noul preot a slujit la altar și a distribuit Sf. Împărtăşanie.
La finalul Sf. Liturghii Pr. Rudolf Constantin Cocriș a dat tuturor binecuvântarea de preot nou sfințit.
Înainte de a împărți celor prezenți binecuvântarea apostolică, Părintele Episcop i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru chemarea noului preot și tuturor acelora care l-au sprijinit pe drumul său către acestă vocație și i-au fost alături în această zi deosebită.

Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara