În zilele de 8 și 9 septembrie a.c. Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan de Timișoara, a vizitat Parohia Romano-Catolică Șilindia, din județul Arad.
În prima zi a vizitei canonice la ora 17.30 Episcopul Diecezan a celebrat Sf. Liturghie de deschidere în biserica din Șilindia, unde a fost întâmpinat de Pr. Petar Stoianovici, parohul acestei comunități. Au fost prezenți credincioșii din Șilindia și din câteva filiale ale acestei parohii (Sebiș, Butin), precum și din localitățile învecinate, ca de exemplu din Ineu, Arad – în total aproximativ 60 de persoane. Conform celor menționate de Pr. Stoianovici, comunitatea din Șilindia numără în prezent doar 24 de persoane.
În omilia sa rostită în limbile maghiară și română, în legătură cu sărbătoarea Nașterii Sf. Fecioare Maria, Părintele Episcop a subliniat: – „Maica Domnului ne ocrotește și mijlocește pentru noi. Ea a luat decizia, să Îl urmeze pe Fiul său până la răstignire, a suferit mult, dar nu s-a dat înapoi. Să luăm și noi decizia ca să trăim o viață unită cu Isus, să învățăm de la El, să trăim o viață creștină.“
După Sf. Liturghie, cei prezenți au participat la o agapă frățească în fața bisericii, în cadrul căreia au avut posibilitatea de a sta de vorbă cu Episcopul. În seara aceleiași zile, Părintele Episcop însoțit de Părintele Paroh au vizitat bisericile din Satu Mic, Buteni și Sebiș, aceasta din urmă fiind în renovare.
În cea de-a doua zi a vizitei canonice Păstorul Diecezei de Timișoara a vizitat mica biserică și comunitata din Moneasa, unde la ora 12.00 a celebrat Sf. Liturghie în biserica romano-catolică. În fața bisericii Episcopul Diecezan a fost întâmpinat de primarul localității, dl. Ioan Nuțu Herbei, de părintele ortodox și de pastorul penticostal. După Sf. Liturghie, Părintele Episcop s-a întâlnit și cu pastorul comunității baptiste.
Aici Episcopul Diecezan, legat de pasajul citit din Sf. Evanghelie a subliniat în omilia sa: – „Sf. Apostol Paul spune că toate sunt curate pentru cei curaţi, și cel care este curat în inimă are tendința să descopere frumusețea în celălalt om, frumusețea sufletului, a vieții celuilalt. Și cel care și-a umbrit vederea cu păcate, vede doar păcatele, doar răul în ceilalți. Să nu uităm, când arătăm cu un deget spre celălalt, cu celelalte trei degete arătăm spre noi.“
Comunitatea romano-catolică din Moneasa este alcătuită din 5 credincioși, dar la invitația acestora, la Sf. Liturghie au participat și credincioși ortodocși, respectiv membrii comunității penticostale și baptiste din Moneasa.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara