„O festivitate demnă de vocația sacerdotală, cu bucuria pornirii pe drumul slujirii lui Dumnezeu și a aproapelui” – a fost părerea multora, care au participat la Sf. Liturghie pontificală celebrată sâmbătă, 22 iunie a.c. la ora 11.00 în Domul Sf. Gheorghe, Catedrala romano-catolică din Timișoara, în cadrul căreia Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, prin impunerea mâinilor, ungere și rugăciune, i-a hirotonit preoți pe diaconii Ovidiu Virag din Satu Iosif, filială a Parohiei Ciacova, Branko Marian Duma din Parohia Lupac și Francisc Lisi din Parohia Orșova. Au asistat E.S. Martin Roos, episcop emerit, membrii Capitlului Catedral al Sf. Gheorghe, din Timișoara, preoți și profesori din Croația, din Germania (Fulda și München, Herzogliches Georgianum), Ungaria (Budapesta) și România (Alba Iulia). A fost prezenți părinții și rudele candidaților, oaspeți și credincioși din comunitățile parohiale și filiale: Ciacova, Satu Iosif, Lupac, din comunitățile croate, mai apoi din Orșova și Lugoj. Cadrul muzical al Sf. Liturghii a fost asigurat de corul Exultate, al Catedralei, condus de organistul Róbert Bajkai-Fábián și corul ecumenic de tineret Harmonia Christi condus de prof. Iustin Călin.
În cuvântul său introductiv Episcopul Diecezan i-a salutat cu multă căldură pe cei prezenți și adresându-se celor trei diaconi, a subliniat: „Astăzi am marcat o sărbătoare triplă pentru Bunul Dumnezeu, care v-a chemat și a avut grijă, ca voi să rămâneți statornici în a-i răspunde cu DA. Lui îi dedicăm această sărbătoare. El a lucrat în viața voastră, în sufletele voastre.” Hirotonirea a început cu prezentarea candidaților în fața Episcopului Diecezan. „Să se apropie cei care urmează să fie hirotoniți preot: Marian Branko Duma, Parohia Lupac, Lisi Francisc, Parohia Orșova, Ovidiu Virag, Conacu Iosif, Parohia Ciacova. Preasfințite Părinte Episcop, Sfânta Maică Biserică vă cere să-i hirotoniți preoți pe acești frați ai noștri. Din informațiile primite de la poporul lui Dumnezeu și după aprecierea celor care s-au îngrijit de formarea lor dau mărturie că au fost găsiți vrednici“ – a proclamat Pr. canonic Nikola Lauš, directorul Cancelariei Episcopale în cadrul ritualului.
În omilia sa Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan a menționat: „Mulțumesc tuturor preoților, parohilor, care v-au primit de la părinții voștri, ca să vă ajute mai departe pe acest drum. Mulțumesc și Preasfințitului Episcop Martin, care cândva v-a primit în rândul seminariștilor, ca să începeți Teologia și v-a trimis la studii în străinătate. Sunteți la un nou început. În curând veți deveni preoți, slujitorii cei mai apropiați ai lui Isus. A fi preot este un dar deosebit. Mulți dintre noi am pornit pe calea Preoției în timpul regimului comunist, unde nimic nu era sigur, nici măcar faptul, că vom putea sluji ca preoți. Dar Dumnezeu a avut grijă de noi toți. Puteți avea și voi speranța că Acela, căruia v-ați dăruit, este suficient de bun și puternic, ca să aibă grijă de voi. Nu vă îngrijorați. El vă va da tot ceea ce este spre binele vostru și spre binele comunității pe care o veți sluji.“
În continuare, candidații și-au exprimat în public și în mod solemn intențiile prin care doresc să pășească în slujirea Bisericii, necondiționat și permanent, din dragoste față de Dumnezeu și spre folosul poporului lui Dumnezeu, răspunzând de fiecare dată: „Vreau!“ – dovedind astfel în fața clerului și a comunității că sunt conștienți de angajamentele pe care şi le asumă odată cu accederea în treapta Sfintei Preoții. În final, îngenunchiați în fața E.S. Iosif Csaba Pál, episcop diecezan, candidații a depus promisiunea de ascultare și respect față de Păstorul Diecezei și față de succesorii acestuia. „Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine“ au fost fost cuvintele rostite de Episcop.
Litania Tuturor Sfinților, timp în care candidații au stat prosternați la pământ, ca semn al umilinței și dăruirii totale înaintea lui Dumnezeu, a fost cântată de Róbert Bajkai-Fábián, organistul Domului Sf. Gheorghe, împreună cu membrii corului „Exultate“. După impunerea mâinilor și rugăciunea episcopului, de consacrare, noii preoți şi-au îmbrăcat veșmintele caracteristice, stola şi casula și au îngenunchiat din nou în fața Episcopului, care le-a uns mâinile cu sfânta Crismă, le-a încredințat potirul și patena cu pâinea şi vinul, urmat de salutul păcii.
În continuarea Sf. Liturghii noii preoți au concelebrat la altar și au distribuit Sf. Împărtășanie.
Înainte de a împărți celor prezenți binecuvântarea apostolică, Părintele Episcop i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru chemarea noilor preoți și tuturor acelora care le-au sprijinit pe drumul lor către această vocație și le-au fost alături în această zi „de nou început”.
Biroul de Presă al Episcopiei de Timișoara