Iubiți credincioși,
dragi persoane consacrate,
dragi preoți,

Subliniind cele cuprinse în comunicatul Conferinței Episcopilor din România, suntem conștienți de dificultatea respectării prescripțiilor. Dar să căutăm să facem ceva pozitiv pentru semenii noștri și în sensul că, renunțând la anumite manifestări programate, reducem, pe cât posibil, riscul de infectare a semenilor noștri, în special cei mai în vârstă, din iubire față de ei.
Probabil că vor fi persoane bolnave și în vârstă care nu se vor putea deplasa pentru a participa la sfintele liturghii. Lor le recomandăm sfânta împărtășanie spirituală, la care inițiem o convorbire cu Isus invitându-l să intre în viața noastră, iar mai apoi rămânem în reculegere, lăsând ca El să ne vorbească în liniștea sufletului, așa cum facem de obicei după sfânta împărtășanie.
Vă invităm ca, în aceste zile în mod special, să ne dedicăm cu o nouă intensitate vieții de rugăciune și să ne folosim de orice ocazie pentru a  susține comunitățile noastre și persoanele în dificultate.
Sperăm că, odată ce va trece Coronavirus, atât va rămâne din viața fiecăruia dintre noi, cât ne-am dedicat în această perioadă rugăciunii, iubirii față de semeni și acceptării cu iubire a tuturor dificultăților, oferind bunului Dumnezeu aceste fapte.

+ Iosif-Csaba Pal,
Episcop diecezan