În acest an, după pauza cauzată de pandemie, am putut continua tradiția parohiei noastre: în perioada de pregătire pentru sărbătorile mari, încercăm să înțelegem și mai bine sensul sărbătorii prin intermediul textelor cântecelor care ne sunt oferite în ordinea liturgică a Bisericii noastre. Căci de la cine altcineva putem aștepta o învățătură mai autentică și mai adecvată asupra unei anumite sărbători decât de la Biserica însăși?!
Invitatul acestei zile de muzică sacră a fost dl. Domokos Józsa, muzician și organist din Oradea, care a condus pregătirea noastră după un program bine pus la punct. În prelegerea sa introductivă, a prezentat maeștrii spirituali ai Adventului: Profetul Isaia, Sfântul Ioan Botezătorul și Sfânta Fecioară Maria, ca exemple de urmat, de la care putem învăța să ne pregătim și să așteptăm cu smerenie. Apoi a interpretat profețiile acestor profeți în lumina Psalmului 72.
În continuare, invitatul a analizat imnul de Advent al Sfântului Ambroziu și a schițat trecerea de la Liturgia Orelor din timpul Adventului până la cunoscutul coral protestant, adică de la „Veni, Redemptor gentium” până la „Nun komm der Heiden Heiland”. A fost o mare plăcere să ascultăm cantatele BWV 61 și BWV 62 de J. S. Bach, piese care au fost introduse de către vorbitor printr-o analiză a unor pasaje. A fost edificator să auzim concluzia despre cum muzica ar putea fi un instrument evident pentru un ecumenism real…
Programul a continuat cu prezentarea cărții recent publicate de Domokos Józsa – …(pentru că) au vrut să trăiască… Autorul a făcut un bilanț al concertelor de orgă și de muzică de cameră care au avut loc în trei biserici din Oradea în cele trei decenii care au urmat după schimbările din 1989. În ciuda caracterului local, s-a tras o concluzie generală: predecesorii noștri, în circumstanțe mult mai dificile, în ciuda faptului că se aflau într-o minoritate multiplă, au vrut să salveze valoarea (muzicală), ceea ce la acea vreme nu se putea face decât între zidurile bisericii.
Partea „teoretică“ s-a încheiat cu o discuție comună și răspunsuri la întrebările adresate.
În biserică, am cântat împreună vespera – acum la locul lor liturgic, imnul Sfântului Ambroziu – și am aprins a patra lumânare de pe coroana de Advent.
Partea „practică“ a continuat și după vesperă, dl. Domokos Józsa nu numai că a vorbit, dar a și cântat la orgă: un concert de orgă din prelucrări ale coralei sus amintite „Nun komm, der Heiden Heiland“, ale compozitorilor J. S. Bach: BWV 599, J. Pachelbel, Fr. W. Zachow: (Variațiuni), W. Fr. Bach, D. Buxtehude: BuxWV 211 și J. S. Bach: BWV 659, interpretate cu exigență și pricepere.
La finalul concertului tematic de orgă, de Advent, părintele paroh Róbert Blénesi OFMConv, care s-a implică activ atât în pregătirea cât și în desfășurarea programului, i-a mulțumit d-lui Domokos Józsa pentru remarcabilele sale prezentări teoretice și practice, subliniind că, învățând despre frumusețea și bogăția Liturghiei și cultivând-o, ne putem îmbogăți și noi, iar celebrarea noastră poate fi mai completă.
Acest concert a fost și o mulțumire, deoarece orga noastră a fost recent renovată de dl. Róbert Pozsár, un constructor de orgi din Cluj-Napoca. Fondurile pentru restaurare au fost oferite de Renate Dumitrean și de organizația pe care o reprezintă, cărora părintele paroh le-a mulțumit, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra donatorilor generoși și a familiilor lor.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă și plină de semnificații și le mulțumim tuturor celor care au oferit sprijin spiritual și financiar.

Tankó László
cantor-organist