„Pentru noi drumul sinodal este o speranță, că Duhul Sfânt ne unește și mai mult întro familie, unde cu toții putem să ne găsim locul“ – cu aceste cuvinte s-a adresat Excelența Sa Iosif Csaba Pál episcop diecezan, duminică, 17 octombrie a.c., după-amiază, în biserica Millennium din Timișoara-Fabric, confraților în preoție și credincioșilor sosiți din mai multe decanate la Sf. Liturghie de deschidere a etapei diecezane a parcursului sinodal. Pe lângă limbile română, maghiară și germană, Episcopul Diecezan i-a salutat și în limba italiană pe membrii acestei comunități, prezenți cu această ocazie în biserică.
În omilia sa Episcopul de Timișoara a prezentat ideile principale din documentul pregătitor și din Vademecum-ul parcursului sinodal, citându-l pe Sf. Părinte Papa Francisc, care a subliniat că Sinodul nu este un parlament, nici un sondaj de opinie, ci un adevărat timp al harului. – „Să-i descoperim pe semenii noștri, să ne ascultăm cu iubire unii pe alții, pentru că Dumnezeu vrea să fie prezent în relațiile noastre. Împreună, în spirit de iubire vom înțelege ce vrea să spună Duhul Bisericilor. Sinodalitatea este drumul Bisericii, drumul nostru, pe care putem merge împreună în direcție bună.“ Sf. Părinte ne sugerează în mod accentuat adorația euharistică, fiindcă fără rugăciune nu există inspirație de la Duhul Sfânt, iar dacă nu există prezența Duhului Sfânt, nu va exista Sinod. Cuvântul syn-hodos înseamnă a merge împreună. Acesta este stilul Bisericii în toate domeniile sale, începând cu Biserica universală, și continuând în dieceze, parohii și cu cele mai mici comunități – a spus Excelența Sa Iosif Csaba Pál, episcop diecezan.
La sfârșitul Sf. Liturghii Episcopul Diecezan a prezentat modalitățile practice de desfășurare a etapei diecezane a sinodului, precizând că sarcina organizării acestei faze revine în primul rând decanilor și responsabililor deferitelor domenii de pastorație, mișcărilor și asociațiilor. Episcopul Diecezei a menționat, ca sugestie, ca în parohii credincioșii să se împartă în grupuri mici de 7-8 persoane, astfel încât nimeni să nu fie exclus și întrebările celor zece teme propuse de Vademecum să fie discutate de cât mai multă lume. La final fiecare parohie să pregătească un referat de maximum 5 pagini, care să fie trimis în format electronic secretariatului Ordinariatului Episcopal până în data de 15 februarie. La fel procedează și mișcările ecleziale, asociațiile și grupurile din diferitele domenii de pastorație.
Sf. Liturghie s-a încheiat cu rostirea rugăcunii pentru drumul sinodal.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara