„Pe cei care am fost și suntem prezenți aici ieri și astăzi ne unește faptul că ați acceptat cu toții invitația de a sărbători alături de noi aniversarea a 25 de ani de la înființarea Facultății de Teologie Romano-Catolică din Cluj-Napoca și de a comemora întemeierea, în urmă cu 440 de ani, a predecesorului acestei instituții, Colegiul Academic al Iezuiților din Cluj. În același timp, ne unește și faptul că facem parte din acești douăzeci și cinci de ani: fie ca inițiatori și întemeietori ai acestei Facultăți, fie ca oameni care au participat la construirea instituției și la dezvoltarea ei organizațională, respectiv în calitate de profesori, care de ani de zile au convingerea că are sens predarea Teologiei întrun cadru universitar. Mulți dintre Dvs. faceți parte din istoria de două decenii și jumătate a facultății, pentru că ați petrecut ani decisivi în această universitate, ca studenți. Totodată și cei care în prezent au o relație instituțională cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică și încearcă astfel să ne sprijine zilnic sunt părtași ai acestor ani.“ – Citatul provine din cuvântul de salut al Pr. dr. János Vik, conferențiar și decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, salut pe care l-a rostit în cadrul simpozionului internațional jubiliar, organizat în 12 și 13 noiembrie a.c., intitulat: A aduce mai aproape Teologia. Din cauza situației pandemice, atât invitații, vorbitorii acestui eveniment, cât și ceilalți participanți au putut participa la eveniment doar online, pe platforma Zoom, unde organizatorii au făcut posibilă și traducerea simultană în limbile română și engleză pentru cei care nu cunosc limba maghiară.
Participanții au fost salutați mai întâi de prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB, domnia sa considerând subiectul simpozionului deosebit de actual și interesant, având mai multe semnificații: pe de o parte Teologia răspunde așteptărilor și nevoilor societății și oamenilor de astăzi, pe de altă parte ar putea însemna și faptul că cele patru facultăți teologice ale universității cooperează mai strâns înre ele.
La acest eveniment jubiliar remarcabil a fost prezent Excelența Sa Miguel Maury Buendía, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, Excelența Sa dr. Gergely Kovács, arhiepiscop de Alba Iulia, Excelențele Lor László Böcskei, episcop diecezan de Oradea, Jenő Schönberger, episcop diecezan de Satu Mare, László Német SVD, episcop diecezan de Zrenjanin (Serbia), Dr. László Kerekes, episcop auxiliar de Alba Iulia precum și mai mulți profesori ai celor două departamente ale Facultății de Teologie, foști și actuali studenți, doctoranzi.
Cuvinte de salut au fost rostite de către Excelența Sa Miguel Maury Buendía, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova, Excelența Sa dr. Gergely Kovács, arhiepiscop de Alba Iulia, dr. Anna Soós, conferențiar universitar, rector adjunct al UBB, Pr. Attila Puskás, profesor, decan al Facultății de Teologie din cadrul Universității Catolice Pázmány Péter din Budapesta și P. Elemér Vízi SJ, provincial al Provinciei Maghiare a Ordinului Iezuit.
Invitații de onoare ai simpozionului jubiliar au fost cardinalul dr. Péter Erdő, Arhiepiscop de Esztergom-Budapesta, care a prezentat o prelegere intitulată: Rolul și viitorul facultăților de Teologie în lumea universităților secolului XXI și prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB, prelegerea domniei sale purtând titlul: Are universitatea modernă nevoie de o platformă umanistă?
În cadrul celei de-a doua zile al simpozionului jubiliar, sâmbătă 13 noiembrie, Pr. Tamás Tóth, secretarul Conferinței Episcopale Catolice Maghiare a susținut prelegerea intitulată Studenți din Regatul Maghiar al secolului al XVII-lea în Collegiul Iezuit Germanicum et Hungaricum, în cadrul căreia a menţionat mai mulți studenți din Transilvania, Partium și Banat. Pe listă figura și numele unui călugăr iezuit născut la Caransebeș, Gheorghe Buitul, care a locuit în colegiu între anii 1619 și 1623, traducând ulterior în limba română catehismul Sfântului Petru de Canisius și pastorând cu pasiune comunitatea din orașul său natal.
Cu lucrări științifice s-au prezentat și profesorii universitari Csilla Gábor (Între științe umaniste și Teologie: tradiții, perspective și un studiu de caz), Pr. Msgr. József Marton, prepozit mare al Capitlului de Alba Iulia (Episcopul Áron Márton și pregătirea teologică pentru laici și preoți) și Korinna Zamfir (Slujirea în Biserica primară în lumina Sf. Scripturi). În după-amiaza zilei a avut loc conferința internațională a doctoranzilor, în cadrul căreia prelegerea introductivă a fost ținută de către profesorul Zsolt Tamási, directorului Liceului Teologic Romano-Catolic „II. Rákóczi Ferenc“ din Târgu Mureș, urmată de prezentarea temelor cercetate a câtorva doctoranzi.
Ca rezumat al seriei de prelegeri, Pr. dr. János Vik a spus: – Prezența Facultății de Teologie Romano-Catolice în sfera universitară este slujirea științei Teologice, slujirea științei sacre, dar și slujirea Bisericii. De aceea mulțumesc episcopilor celor patru dieceze romano-catolice din Transilvania, Partium și Banat pentru sprijinul continuu dedicat dezvoltării acestei facultăți.

Biroul de presă al Episcopiei de Timișoara