COMUNICAT DE PRESĂ

București, nr. 212/27.09.2019

Episcopii romano-catolici și greco-catolici din țara noastră, reuniți în aceste zile în sesiunea de toamnă a Conferinței Episcopilor din România (CER), au evaluat ecourile istoricei vizite a Sfântului Părinte Papa Francisc ca și modalitățile de a fructifica cât mai mult prezența și învățătura Papei la noi, în România. Întâlnirea a avut loc la Baia Mare, în zilele de 25-27 septembrie 2019,  fiind găzduită de Episcopia Greco-Catolică de Maramureș. La această sesiune de lucru a participat pentru întâia oară și noul episcop de Iași, Excelența Sa Mons. Iosif Păuleț.
Nunțiul Apostolic în România, Mons. Miguel Maury Buendía, a luat parte la deschiderea lucrărilor și la Sfânta Liturghie inaugurală în biserica parohială greco-catolică Sfânta Maria din localitate, împărțind tuturor binecuvântarea apostolică. Împreună cu ierarhii locali, Nunțiul a remarcat aprecierea unanimă de care s-a bucurat vizita Papei Francisc în România, ca și modul pozitiv în care Sfântul Părinte a vorbit în mai multe rânduri despre călătoria sa apostolică în țara noastră.
La această Sesiune Plenară ierarhii au fost informați de stadiul pregătirilor pentru Congresul Euharistic Internațional de la Budapesta din 13-20 septembrie 2020 de către o delegație condusă de PS Gábor Mohos – Episcop Auxiliar de Esztergom-Budapesta și Pr. Dr. Kornél Fábry – Secretar General al Congresului. Mai multe grupuri din toate diecezele și eparhiile noastre vor participa la evenimentele programate în țara vecină cu ocazia acestui eveniment de importanță mondială.
Mons. Aurel, Episcop Auxiliar de Iași, a fost ales să fie delegatul Conferinței Episcopilor din România pentru credincioșii romano-catolici de limbă română aflați în străinătate, fiind însărcinat să ia contact cu episcopiile unde aceștia se află și să vină în întâmpinarea necesităților lor spirituale. Pe de altă parte, Mons. Iosif Păuleț a preluat conducerea Comisiilor pentru Migranți și pentru Vocații.
În cadrul sesiunilor de lucru, episcopii au discutat și alte chestiuni cum ar fi: pregătirea pentru primirea sacramentelor și celebrarea acestora, Luna Misionară Extraordinară – octombrie 2019, predarea orei de religie și Olimpiadele de Religie Catolică, proiectele Radio Maria, inițiativele Papei Francisc pentru o economie mai dreaptă și pentru educație, legăturile cu Conferințele episcopale din alte țări.
Episcopii au stabilit ca următoarea sesiune plenară a CER să aibă loc în perioada 18-20 mai 2020, la Timișoara, găzduită de Episcopia Romano-Catolică.
Conferința Episcopilor din România se întrunește de două ori pe an și îi reunește pe toți episcopii romano-catolici şi greco-catolici din România şi exprimă unitatea Bisericii locale și comuniunea cu Urmașul lui Petru, Sfântul Părinte Papa.

Pr. Francisc Ungureanu
Secretar General